artykuł

Sylwetki radnych

21 marca 2011 14:30

Teresa Ludwin – ur. 27 października 1958 roku, mieszkanka Kłodzka. Zawód wykonywany:  Specjalista ds. Aktywnego Samorządu. Od 1990 roku pracownik Powiatowego Centrum Pracy Rodzinie, w latach 2004 – 2014 radna Rady Miejskiej w Kłodzku. Członek Platformy Obywatelskiej RP.

Małgorzata Jędrzejewska- Skrzypczyk – urodzona w 1960 roku, mieszkanka Nowej Rudy, Wicestarosta Kłodzki. Radna IV kadencji Rady Powiatu Kłodzkiego – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kłodzkiego. Praca zawodowa: Urząd Miejski w Nowej Rudzie, Biuro Poselskie  Moniki Wielichowskiej. Członek Platformy Obywatelskiej RP.

Jerzy Król – ur. w 1962 roku, mieszkaniec Szczytnej. Od 2003 roku zatrudniony w Urzędzie Miasta i Gminy Szczytna, zawód wykonywany: Inspektor ds. Środków Zewnętrznych. W latach 1998-2002 Radny Rady Miejskiej w Szczytnej oraz członek Zarządu Miasta Gminy. 1988-1992 – Kierownik Administracyjny w Domu Pomocy Społecznej „Zamek” w Szczytnej. W latach 1992-2002 prowadził własną działalność gospodarczą. Bezpartyjny.

Joanna Walaszczyk – ur. w 1976 roku, mieszkanka Nowej Rudy, bezpartyjna.

Kamilla Bubińska – ur. w 1967 roku. Mieszkanka Kudowy-Zdroju. Zawód wykonywany: rzeczoznawca majątkowy. Członek Prawa i Sprawiedliwości.

Janusz Charczuk – ur. w 1952 roku, mieszkaniec Kudowy-Zdroju. Pośrednik pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku - Lokalny Punkt Informacji i Konsultacji w Kudowie-Zdroju. Radny Rady Powiatu Kłodzkiego I, IV oraz V kadencji. Członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Robert Duma – ur. w 1971 roku, mieszkaniec Topolic (Gmina Bystrzyca Kłodzka). Ukończył Uniwersytet Śląski Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim, kierunek: Bibliotekoznawstwo ze zbiorami naukowymi, Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Poznańskim, kierunek: Zarządzanie Ochroną Dóbr Dziedzictwa Kulturowego. Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, dla której pozyskał ponad 500 000 zł w ciągu ostatnich 3 lat. Założyciel bystrzyckiego koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, współzałożyciel kłodzkiego oddziału SBP w powiecie kłodzkim. Opracował pierwszy w Gminie Bystrzyca Kłodzka Program Odnowy Wsi, a w działaniu partnerskim pozyskał ponad 2 mln zł. Były inicjator i pomysłodawca pierwszego jubileuszu w Gminie Bystrzyca Kłodzka dla miejscowości Topolice - 300 lat (w 1998 rok ), a w 2001 dla Gorzanowa Jubileusz 660-lecia. W latach 2006-2010 radny powiatowy oraz Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji i Turystyki. Autor nagrodzonego projektu "Gorzanów- moja mała ojczyzna- od czegoś trzeba zacząć" zgłoszonego na I edycję konkursu "Działaj lokalnie" Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika. Realizator i współrealizator projektów polsko-czeskich w ramach mikroprojektów z Euroregionu Glacensis. W 2013 roku otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego  Bibliotekarz Roku w Powiecie Kłodzkim oraz Różę Kłodzką - Wolontariusz Roku w Powiecie Kłodzkim. Bibliotekarz Roku w Powiecie Kłodzkim. W 2014 roku otrzymał wyróżnienie i odznakę za zasługi dla kultury polskiej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bezpartyjny.

Wojciech Kołodziej – ur. w 1975 roku, mieszkaniec Bożkowa (Gmina Nowa Ruda). Od 2005 roku Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie. W latach 2006-2010 Radny Rady Gminy Nowa Ruda. Obecnie Radny Rady Powiatu Kłodzkiego, Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji i Turystyki oraz członek Komisji Budżetu i Finansów. Bezpartyjny.

Amanda Konefał – ur.  w 1974 roku, mieszkanka Bystrzycy Kłodzkiej. Nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej. Bezpartyjna.

Piotr Marchewka – ur. w 1981 roku, mieszkaniec Długopola Górnego (Gmina Międzylesie). W 2005 r. ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim, kierunek politologia o specjalizacji polityka administracyjna i służby publiczne, a w 2009 r. studia podyplomowe dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Od 2007 roku pracownik Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, od 2009 roku na stanowisku Inspektora Referatu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki (przygotowywanie i zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy UE i środków krajowych). Były przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania „Kłodzka Wstęga Sudetów” z siedzibą w Lądku-Zdroju. W latach 2010-2014 Przewodniczący Samorządowego Związku Zawodowego Pracowników w Międzylesiu. Od 2005 r. Przewodniczący Lokalnego Stowarzyszenia w Długopolu Górnym, od 2010 r. lider Grupy Odnowy Wsi w tej miejscowości. Bezpartyjny.

Ryszard Niebieszczański – ur. w 1948 roku, mieszkaniec Jaszkowej Dolnej (Gmina Kłodzko), emeryt. Przez cztery kadencje był Wójtem Gminy Kłodzko. Radny Rady Gminy Kłodzko I kadencji, Radny Rady Powiatu Kłodzkiego IV i V kadencji. Przez 12 lat - Prezes Spółdzielni Kółek Rolniczych w Kłodzku, wcześniej przez 8 lat kierownik Zakładu Spółdzielni Kółek Rolniczych. Przez 3 lata pełnił funkcję Kierownika WOK – Urząd Gminy Kłodzko . Członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Teresa Październiak – ur. w 1947 roku, mieszkanka Włodowic (Gmina Nowa Ruda). Nauczyciel – emeryt. Radna Gminy Nowa Ruda I – VI kadencji, Przewodnicząca Rady Gminy Nowa Ruda II – V kadencji. Prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Włodzica w latach 2004 – 2012.  Nauczyciel fizyki i chemii w Szkole Podstawowej we Włodowicach, w latach 1992–1998 dyrektor szkoły. Bezpartyjna.

Barbara Siemczonek – ur. w 1959 roku, mieszkanka Wambierzyc (Gmina Radków).  Koordynator Oddziału Medycyny Paliatywnej – Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy-Zdroju. W latach 2002-2010 Radna Miasta i Gminy Radków oraz Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych obu kadencji, członek Komisji Oświaty, Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Planowania. Od 12 lat członek Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radkowie. Od 2010 roku Radna Rady Powiatu Kłodzkiego, obecnie także Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. Członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Maciej Awiżeń - ur. w 1972 roku, mieszkaniec Kłodzka. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (kierunek kulturoznawstwo). W latach 1993-1998 redaktor Oficyny Wydawniczej „Brama”- Gazeta Prowincjonalna Ziemi Kłodzkiej, równocześnie od 1998 roku własna działalność gospodarcza. Starszy instruktor w Centrum Edukacji Kulturalnej w Kłodzku (w latach 1993 -1998), prezes „Euro- Dom” sp. z o.o. (2004 -2006), Dyrektor Biura Poselskiego Jakuba Szulca (2004 -2006). Od 2009 roku Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, a od 2010 roku Starosta Kłodzki. Doświadczenie samorządowe: radny Rady Miejskiej w Kłodzku w latach 1998-2002 i 2006- 2009 (wówczas wiceprzewodniczący rady), od 2009 roku członek zarządu powiatu, a od 2010 radny powiatowy (Starosta Kłodzki). Członek Platformy Obywatelskiej RP od 2001 roku, obecnie przewodniczący koła kłodzkiego PO RP i sekretarz zarządu powiatowego PO RP, wcześniej bezpartyjny.

Józef Kołt - ur. w 1958 roku, mieszkaniec Starego Waliszowa. Rolnik, radny powiatowy II, III i IV kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej (II kadencji), Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa (III i IV kadencji). Bezpartyjny.

Longin Marzyński - ur. w 1958 roku, mieszkaniec Bystrzycy Kłodzkiej. Nauczyciel, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej. W latach 1998-2007 Przewodniczący Komisji Zakładowej „Solidarność” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej. Członek Rady Nadzorczej Fundacji im. Gen. Józefa Bema przy Szkole Podstawowej nr 1, a także członek zarządu „Stowarzyszenia na rzecz rozwoju tenisa ziemnego, sportu i rekreacji mieszkańców starego osiedla” w Bystrzycy Kłodzkiej.

Jerzy Pogoda – ur. w 1956 r., mieszkaniec Krosnowic, gdzie prowadzi gospodarstwo rolne. Kariera zawodowa:
1. Miejska Służba Drogowa przy Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka,
2. Działalność gospodarcza,
3. Urząd Celny Wrocław,
4. Gospodarstwo rolne.
Członek Prawa i Sprawiedliwości.

Marta Kokoszka – ur. w 1982 roku, mieszkanka Woliborza – Gmina Nowa Ruda. Nauczycielka matematyki i przyrody w Zespole Szkół STO w Bielawie.

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 21 marca 2011 14:30

Data publikacji: 21 marca 2011 14:30

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Sprawozdanie V kadencja
Konkurs "Róża Kłodzka 2017"
Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju
Mobilny Informator Samorządowy
WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty

Hymn do Ziemi Kłodzkiej

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, a w przypadku dalszych problemów pobierz najnowszy odtwarzacz Flash

Adobe Flash Player

Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013