artykuł

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich weszła w życie

30 listopadaa 2018 10:21

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich weszła w życie 29 listopada 2018 r.  Zapewnia ona możliwość rejestracji, nadaje osobowość prawną zarejestrowanym kołom gospodyń wiejskich oraz umożliwia wsparcie finansowe ich działalności.

Zgodnie z ustawą, koło może założyć dziesięć osób. Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich, działające na nowych zasadach. Nadzór nad działalnością koła sprawuje Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Z inicjatywą założenia koła może wystąpić 10 uprawnionych osób, które uchwalają statut oraz wybierają komitet założycielski. Przy opracowaniu statutu można wykorzystać wzór będący załącznikiem do ustawy. Składany do ARMR wniosek o rejestrację musi zawierać: listę założycieli koła (imię, nazwisko i adres), oświadczenia założycieli o stałym zamieszkiwaniu na terenie danej wsi, adres do doręczeń, podpisy założycieli, informacje o osobie lub osobach reprezentujących koło i sposobie reprezentacji. Wzór wniosku, zaświadczenia o wpisie i odpisu z rejestru ustali minister właściwy do spraw rolnictwa w drodze rozporządzenia.

Zarejestrowane koło będzie mogło prowadzić działalność zarobkową, także działalność gospodarczą. Będzie też mogło otrzymywać dotacje, a zasady ich przyznawania określi w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

Tagi: KGW, ustawa

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 30 listopadaa 2018 10:21

Data publikacji: 30 listopadaa 2018 10:21

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Transmisje sesji
Sprawozdanie V kadencja
Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju
Mobilny Informator Samorządowy
WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty

Hymn do Ziemi Kłodzkiej

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, a w przypadku dalszych problemów pobierz najnowszy odtwarzacz Flash

Adobe Flash Player

Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013