aktualnościngo

Szkolenie dla NGO z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych

18 września 2017 11:31

Przedstawiciele organizacji pozarządowych z powiatu kłodzkiego wzięli 14 września br. udział w szkoleniu współorganizowanym przez starostwo kłodzkie i Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych. Szkolenie przeprowadził Waldemar Weihs, wiceprezes DFOP. 

więcej

artykuły

Konkursy dla NGO w maju 2018 r.

15 majaa 2018 14:34

W załączeniu informacja na temat możliwości pozyskania wsparcia w aktualnych konkursach przygotowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

więcej

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art.19a przez ZHP Chorągiew Dolnośląska

11 majaa 2018 09:30

RPK.525.1.2018

Ogłoszenie  o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez:

ZHP Chorągiew Dolnośląska, Hufiec w Kłodzku, na zadanie pt. „Zlot Hufca Kłodzko - Ocalić od Zapomnienia, przystanek Kudowa-Karłów”.

Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Starostwa Powiatowego oraz na stronie internetowej  www.powiat.klodzko.pl w zakładce  Organizacje Pozarządowe -  Aktualności.

Informujemy, że zgodnie z art.19a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 ze zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kłodzku w Biurze Obsługi Klienta lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy m.bernadowska@powiat.klodzko.pl   do dnia 18 maja 2018 r.

więcej

Polska Akcja Humanitarna poszukuje partnerów do Pajacykowej Sieci Pomocowej!

25 kwietnia 2018 10:32

Pajacykowa Sieć Pomocowa działa na zasadzie regrantingu. PAH rekrutuje organizacje działające lokalnie z terenów najbardziej zagrożonych ubóstwem i przekazuje im środki finansowe na prowadzenie dożywiania dzieci w regionie.

więcej

Konkursy dla NGO w kwietniu 2018 r.

05 kwietnia 2018 09:36

W załączeniu informacja na temat możliwości pozyskania wsparcia w aktualnych konkursach przygotowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

więcej

Stowarzyszenia – w maju mija termin dostosowania się do zmian!

05 kwietnia 2018 09:32

Do 20 maja 2018 roku stowarzyszenia mają czas, żeby w pełni dostosować się do nowych przepisów określonych w nowelizacji Prawo o stowarzyszeniach. Dostosowania dotyczą stowarzyszeń rejestrowych, które muszą lub chcą dostosować swoje statuty oraz stowarzyszeń zwykłych, które działały przed wejściem w życie nowelizacji, czyli przed 20 maja 2016r.

W załączeniu informacja przygotowana przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu

więcej

Stowarzyszenia zwykłe, których nie ma w nowej ewidencji, będą rozwiązane

12 marca 2018 11:56

Przypominamy o obowiązkowym wpisie do nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych dla stowarzyszeń zarejestrowanych przed 20 maja 2016 r.

Więcej informacji na stronie poradnika NGO

Poradnik NGO

więcej

Aktualne możliwości pozyskania dotacji

05 marca 2018 08:50

W załączeniu informacja na temat aktualnych konkursów dla NGO - marzec 2018

więcej

Dotacje Urzędu Marszałkowskiego na ochronę zabytków

11 grudnia 2017 09:25

Samorząd Województwa Dolnośląskiego udziela dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Województwa Dolnośląskiego. Zasady udzielania dotacji określa uchwała nr XXVIII/788/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2012 r. Udzielane są one w trybie konkursowym lub w wyjątkowych wypadkach pozakonkursowym.

więcej

SZKOLENIE W ZAKRESIE DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA PRACE REMONTOWE i KONSERWATORSKIE PRZY ZABYTKACH

17 listopadaa 2017 10:20

Wydział Kultury UMWD  zaprasza właścicieli obiektów zabytkowych z Dolnego Śląska na szkolenie, które odbędzie się  5 grudnia 2017 r. o godz. 10.00 we Wrocławiu, ul. Walońska 3-5, piętro I sala konferencyjna  nr  122

Szkolenie dotyczy zasad udzielania dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego, które przyjął Sejmik Województwa Dolnośląskiego dnia 8 listopada 2012 roku w uchwale nr XXVII/788/2012 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego.

Udział w szkoleniu należy zgłosić wysyłając Kartę zgłoszenia - Karta do pobrania w załączeniu - na adres a-mail: elwira.walczak@umwd.pl

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt:

Elwira Walczak, tel. 071 770 43 23

więcej

Subskrybuj wiadomości z tego działu

Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Kalendarium

27

2018-04-27
POLANICKA MAJÓWKA

Szereg wydarzeń o charakterze rozrywkowym, sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym rozgrywających...

2018-05-31Zjazd Polaniczan

2018-05-31Koncert Ani Rusowicz Muszla Koncertowa

2018-06-01Dni Kudowy-Zdrój

Pełne kalendarium

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju
Mobilny Informator Samorządowy
WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)
Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?

Hymn do Ziemi Kłodzkiej

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, a w przypadku dalszych problemów pobierz najnowszy odtwarzacz Flash

Adobe Flash Player

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013