artykuły

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art.19a - Ziemia Kłodzka. Miejsca znane i zapomniane

24 maja 2017 11:20

Ogłoszenie  o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez:

Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Ziemia Kłodzka. Miejsca znane i zapomniane”.

Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Starostwa Powiatowego oraz na stronie internetowej  www.powiat.klodzko.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe - Aktualności.

Informujemy, że zgodnie z art.19a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU 2010r. Nr234 poz.1536z późn. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kłodzku
w Biurze Obsługi Klienta lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy m.bernadowska@powiat.klodzko.pl   do dnia 1 czerwca 2017 r.

więcej

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art.19a - Karczma Piwna

17 maja 2017 10:32

Ogłoszenie  o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa - Koło Terenowe w Nowej Rudzie na realizację zadania publicznego pod nazwą : „46. Karczma Piwna Gwarków Noworudzkich”.

Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Starostwa Powiatowego oraz na stronie internetowej  www.powiat.klodzko.pl w zakładce  Organizacje Pozarządowe-Aktualności.

Informujemy, że zgodnie z art.19a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU 2010r. Nr234 poz.1536z późn. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kłodzku w Biurze Obsługi Klienta lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy m.bernadowska@powiat.klodzko.pl  do dnia 25  maja 2017 r.

więcej

Uproszczone zasady przyznawania dotacji w trybie 19a dla organizacji pozarządowych

04 maja 2016 13:59

Informujemy, że 10 maja 2016 wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
Organizacje pozarządowe wnioskujące o przyznanie dotacji w trybie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie od 10 maja wypełniają uproszczone formularze wniosku i sprawozdania.

Rozporządzenie oraz wzory dokumentów w załączeniu.

więcej

Subskrybuj wiadomości z tego działu

Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP

Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju
Mobilny Informator Samorządowy
WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)
Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?

Hymn do Ziemi Kłodzkiej

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, a w przypadku dalszych problemów pobierz najnowszy odtwarzacz Flash

Adobe Flash Player

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013