Zjazd delegatów Oddziału Rejonowego PCK w Kłodzku 2018

Informacje o działaniach Zarządu.

W dniu 24.03.2018 odbyło się spotkanie podsumowujące działania Klubów Związku Honorowych Dawców Krwi w Powiecie Kłodzkim za rok 2017. 

Delegaci na Zjeździe podsumowali działania Zarządu w zakresie realizacji zadań statutowych za 2017 rok.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: 
Pan Michał Piszko (Burmistrz Miasta Kłodzka)
Pan Grzegorz Gredys (Sekretarz Starostwa Powiatowego, w imieniu Starosty Pana Macieja Awiżenia)
Pan Wojciech Dymerski (Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego PCK we Wrocławiu).

 

Czytaj więcej...

Podsumowanie 2017 roku:

W strukturze Oddziału Rejonowego PCK w Kłodzku na dzień 31.12.2017r. zrzeszonych jest 7 Klubów:

- Klub HDK PCK przy Zakładzie Karnym w Kłodzku,

- Klub HDK PCK „Brylant” w Stroniu Śląskim,

- Klub HDK PCK im. Zbyszka Iwanickiego przy Urzędzie Miasta w Kudowie Zdroju,

- Klub HDK PCK przy PKP w Kłodzku z siedzibą w  Dusznikach Zdroju,

- Klub HDK PCK przy Placówce Straży Granicznej w Kłodzku,

- Klub HDK PCK przy Oddziale Rejonowym PCK w Kłodzku,

- Gminny Klub HDK PCK w Lądku  Zdroju,

 

Od lewej : Prezes  Oddziału Rejonowego PCK w Kłodzku : Kazimierz Drożdż, Sekretarz Powiatu Kłodzkiego :Grzegorz Gredys, Burmistrz Miasta Kłodzka: Michał Piszko.

 

Zgodnie  z art. 6 i 7  Ustawy o publicznej służbie krwi, nadawano tytułu i odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. 

 W ubiegłym roku 2017 tytuł i odznakę ZHDK :

- po 15, 18 litrach krwi  nadano - 6 osobom,

- po 10 ,12 litrach krwi - 13 osobom,

- 5 i 6 litrach krwi - 66 osobom.

Wydano także 6 duplikatów. Ogółem do końca sierpnia 2017 roku wręczono 85 odznak (krwiodawcy PCK – 79 szt. Krwiodawcy Stowarzyszenia HDK RP  – 6 szt).

 

Kluby HDK aktywnie włączyły się w organizację imprez integracyjnych dla krwiodawców:

I tak:

- Klub HDK im. Zbyszka Iwanickiego w Kudowie Zdroju zorganizował Turniej w piłkę nożną,

- Klub przy PSG  w Kłodzku Turniej gry w kręgle,

- Klub przy Zakładzie Karnym w Kłodzku spływ pontonowy,

- Gminny Klub HDK w Lądku Zdroju Turniej gry w bule,

- Klub HDK przy PKP w Dusznikach Zdroju zorganizował cykliczne imprezy połączone z konkursami strzeleckimi.

W 2017 roku w Punkcie Krwiodawstwa w Kłodzku oraz w akcjach wyjazdowych organizowanych przez Kluby członkowie i wolontariusze  PCK oddali honorowo ogółem 1 109 litrów krwi.

Kluby organizowały również akcje wyjazdowe poboru krwi i tak:

- w Kudowie Zdroju zorganizowano 6 akcji,

- w Stroniu Śląskim - 6 akcji,

- w Lądku Zdroju - 4 akcje,

- PKP zs Duszniki Zdrój – 6 akcji,

- ZK Kłodzko – 2 akcje

Zarząd Powiatu Kłodzkiego reprezentował Grzegorz Gredys - Sekretarz Powiatu Kłodzkiego. 

 

W miesiącu maju na terenie Oddziału odbył 41 Ogólnopolski Rajd HDK PCK „Czerwona Róża”. W Rajdzie udział wzięło ponad 200 krwiodawców z całej Polski.

I także tutaj mogliśmy liczyć na pomoc Starosty Pana Macieja Awiżenia  dzięki któremu zapewniono transport PKS Kłodzko.

Burmistrz Kłodzka Pan Michał Piszko zapewnił dostęp do Podziemnej Trasy Turystycznej oraz do Twierdzy Kłodzkiej.

Jak zapewnili uczestnicy wizyta w Kłodzku i Ziemi Kłodzkiej wywarła bardzo pozytywne wrażenie. Dziękujemy także kol. Andrzejowi Berczyńskiemu za osobiste zaangażowanie i pomoc w imprezach.

W 2017 roku Klub HDK PCK im. Zbyszka Iwanickiego przy Urzędzie Miasta w Kudowie Zdroju oraz Klub HDK PCK BRYLANT w Stroniu Śląskim otrzymały sztandary. Nadanie sztandaru jest  najwyższym wyróżnieniem jakie może otrzymać Klub HDK PCK.

Działania Zarządu w zakresie działań pomocowych  dla najuboższych, bezdomnych, rodzin wielodzietnych itp. realizowane były poprzez pozyskiwanie  odzieży, artykułów gospodarstwa domowego, mebli  itp. i przekazywanie ich potrzebującym (udzielono pomocy w formie rzeczowej 290 osobom).

W ramach pomocy żywnościowej w 2017 roku przekazano ogółem 18 ton żywności – z pomocy skorzystało 320 osób.

 

Strona oddziału : https://www.facebook.com/hdkpckklodzko/

Autor: , Data utworzenia: 2018-03-26 08:04:31