ANKIETA BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA
STAROSTWA POWIATOWEGO W KŁODZKU


Zapraszam do udziału w ankiecie

Ankieta

1. W jakiej komórce załatwiał Pan/Pani sprawę ?2. Czego dotyczyła Pana/Pani sprawa ?
3. Jest Pan/Pani:

klientem indywidualnym
przedsiębiorcą


4. Czy Pana/Pani sprawa została załatwiona:

pozytywnie
negatywnie


5. Czy jest Pan/Panii przekonany/a, że Starostwo dołożyło wszelkich starań, aby załatwić Pana/Pani sprawę pozytywnie:

TAK
NIE


6. Czego przede wszystkim oczekuje Pan/Pani od Starostwa? Proszę wymienić oczekiwania lub/i zaproponować zmiany:
8. Proszę zaznaczyć, w jakim stopniu jest Pan/Pani zadowolony/a z następujących aspektów pracy Starostwa Powiatowego w Kłodzku:

1) Uprzejmość, kultura obsługi klienta


bardzo niezadowolony
niezadowolony
trudno powiedzieć
zadowolony
bardzo zadowolony


2) Wiedza i kompetencje pracowników urzędu

bardzo niezadowolony
niezadowolony
trudno powiedzieć
zadowolony
bardzo zadowolony


3) Terminowość załatwiania sprawy

bardzo niezadowolony
niezadowolony
trudno powiedzieć
zadowolony
bardzo zadowolony


4) Warunki lokalowe urzędu

bardzo niezadowolony
niezadowolony
trudno powiedzieć
zadowolony
bardzo zadowolony


5) Uzyskanie pełnej informacji na temat załatwianej sprawy

bardzo niezadowolony
niezadowolony
trudno powiedzieć
zadowolony
bardzo zadowolony


6) Czas oczekiwania na przyjęcie przez urzędnika

bardzo niezadowolony
niezadowolony
trudno powiedzieć
zadowolony
bardzo zadowolony


7) Dostęp do informacji, formularzy i ich czytelność

bardzo niezadowolony
niezadowolony
trudno powiedzieć
zadowolony
bardzo zadowolony


8) Pomoc w wypełnianiu dokumentów

bardzo niezadowolony
niezadowolony
trudno powiedzieć
zadowolony
bardzo zadowolony


9) Jak ocenia Pan/Pani ogólnie funkcjonowanie urzędu?

bardzo niezadowolony
niezadowolony
trudno powiedzieć
zadowolony
bardzo zadowolony


9. Proszę zaznaczyć, na ile ważne są dla Pana/Pani następujące aspekty podczas załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym w Kłodzku:

1) Uprzejmość, kultura obsługi klienta


nieważne
raczej nieważne
trudno powiedzieć
ważne
bardzo ważne


2) Wiedza i kompetencje pracowników urzędu

nieważne
raczej nieważne
trudno powiedzieć
ważne
bardzo ważne


3) Terminowość załatwiania sprawy:

nieważne
raczej nieważne
trudno powiedzieć
ważne
bardzo ważne


4) Warunki lokalowe urzędu

nieważne
raczej nieważne
trudno powiedzieć
ważne
bardzo ważne


5) Uzyskanie pełnej informacji na temat załatwianej sprawy

nieważne
raczej nieważne
trudno powiedzieć
ważne
bardzo ważne


6) Czas oczekiwania na przyjęcie przez urzędnika

nieważne
raczej nieważne
trudno powiedzieć
ważne
bardzo ważne


7) Dostęp do informacji, formularzy i ich czytelność

nieważne
raczej nieważne
trudno powiedzieć
ważne
bardzo ważne


8) Pomoc w wypełnianiu dokumentów

nieważne
raczej nieważne
trudno powiedzieć
ważne
bardzo ważne


Dziękujemy za wypełnienie ankiety