Jesteś tutaj:

artykuł

„Zrównoważony rozwój ziemi kłodzkiej” – konferencja w ramach Powiatowych Obchodów Światowego Dnia Turystyki

12 październikaa 2017 10:35

W ramach Powiatowych Obchodów Światowego Dnia Turystyki kłodzkie starostwo zorganizowało konferencję pt. „Zrównoważony rozwój ziemi kłodzkiej”, która odbyła się 10 października 2017 r. w Hotelu Nowy Zdrój w Polanicy-Zdroju. Tematyka referatów koncentrowała się wokół trzech głównych tematów: turystyka lokalna, uzdrowiska i produkt lokalny.

Obrady otworzył Maciej Awiżeń, starosta kłodzki, który powitał wszystkich zebranych, wśród których znaleźli się radni Sejmiku Dolnośląskiego - Zbigniew Szczygieł i Czesław Kręcichwost, Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego - Dariusz Kłonowski, członkowie Zarządu Powiatu Kłodzkiego - Piotr Marchewka i Robert Duma, radni powiatowi, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu kłodzkiego, przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń związanych z turystyką i produktem regionalnym, lokalni producenci, pracownicy wydziałów promocji i informacji turystycznych oraz oczywiście szacowni prelegenci. czytaj więciej...

 

W pierwszym bloku tematycznym głos zabrał Jakub Feiga zastępca dyrektora Biura Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, przedstawiając „Szanse, wyzwania i perspektywy turystyczne dla ziemi kłodzkiej”. Ziemia kłodzka wypada dobrze na tle innych regionów kraju i województwa, chociaż pewne kierunki działań – jak choćby promocję zagraniczną należy zintensyfikować. Nie do końca jest także rozpoznawalna marka ziemi kłodzkiej, o czym mówił kolejny prelegent – Leszek Nowak z firmy 2BA Doradztwo Strategiczne. „Budowa i promocja marki turystycznej ziemi kłodzkiej”, a tak brzmiał temat wystąpienia, to proces zaledwie rozpoczęty, w którym brakuje spójności i konsekwencji. Mówca zwracał m.in. uwagę na fakt, że turysta już znający ziemię kłodzką, zadowolony ze spędzonego tu czasu, nie zareaguje negatywnie na fakt, że promocja skupi się na rodzaju turystyki innym niż jego ulubiony. W związku z tym nie należy się bać nieoczywistych skojarzeń lub wyboru jednej głównej dziedziny turystyki identyfikującej markę ziemi kłodzkiej.

Pierwszą część konferencji zakończyła uroczystość wręczenia nagród laureatom Konkursu turystyczno-promocyjnego „Wrześniowa wycieczka”, w którym wzięli udział uczniowie szkół powiatu kłodzkiego. Ich zadaniem było wykonanie w formie filmu lub prezentacji multimedialnej reportażu z wycieczki po ziemi kłodzkiej, promującego jej walory. Wszyscy uczestnicy konferencji wspólnie z dziećmi, młodzież i ich opiekunami obejrzeli konkursowe prace. Nagrodzone grupy otrzymały z rąk Starosty Macieja Awiżenia, Przewodniczącego Rady Powiatu Dariusza Kłonowskiego i Etatowego Członka Zarządu Piotra Marchewki dyplomy, drobne upominki i symboliczne czeki – oznaczające zdobycie przez szkołę nagrody finansowej.

 

Drugi blok tematyczny rozpoczęła prezentacja Jerzego Terleckiego, burmistrza Polanicy-Zdroju na temat „Utrzymanie statusu gminy uzdrowiskowej”. Omówienie zagadnień prawnych i warunków, jakie spełnić musi uzdrowisko, wskazywało przede wszystkim na nieprecyzyjność  obowiązujących przepisów i nieadekwatność stosowanej w nich terminologii do ustaleń naukowych, co prowadzić może do uznaniowej ich interpretacji. Wyraził nadzieję, że dojdzie w niedalekiej przyszłości do zmiany tych przepisów, co ułatwi także kierowanie pacjentów z konkretnymi schorzeniami do uzdrowisk położonych w odpowiednich strefach klimatycznych.

Następnie Roman Kaczmarczyk, burmistrz Lądka-Zdroju poinformował o prawie 19 milionowej dotacji, jaką przyznał Gminie Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na odwierty poszukiwawcze wód termalnych. Przedstawił także perspektywy wykorzystania tych wód w systemie kaskadowym, podkreślając że w pierwszej kolejności służyły by one (w przypadku odpowiednio wysokiej temperatury) do ogrzewania i jako źródło wody użytkowej, w dodatku przy dużych zasobach zasadne byłoby ich przesyłanie do sąsiednich gmin lub nawet uruchomienie elektrowni zaopatrującej w ekologiczny prąd duży obszar powiatu. Z kolei ostatnim etapem wykorzystania tych wód mogłaby być produkcja tzw. żywności funkcjonalnej – wspomagającej leczenie w szklarniach zgodnie z koncepcjami opracowanymi przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Z kolei Urszula Bąkowska-Morawska, Wiceprezes Zarządu Uzdrowiska Cieplice mówiła o „Skutecznych i nowatorskich działaniach realizowanych w gminach uzdrowiskowych” na przykładzie Uzdrowiska Cieplice. Podkreślała trudności dla obiektów leczniczych wynikające ze stawianych im wymagań prawnych, a jednocześnie szanse, jakie daje świadczenie usług  medycznych. Zaznaczyła przy tym, że dla lecznictwa uzdrowiskowego konieczne jest prowadzenie badań naukowych oceniających skuteczność terapii i poszczególnych zabiegów i stosowanie ich wyników w praktyce balneologicznej. Bez tego trudno uzasadnić równicę także kosztów pobytu pomiędzy sanatorium, w którym lekarz ustala plan leczenia, a pacjentem opiekuje się wykwalifikowany personel medyczny od pobytu typu spa, gdzie klient wybiera zabiegi wg własnego uznania.

Na zakończenie drugiej części konferencji Jerzy Ignaszak, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawił oferowane przez fundusz „Możliwości dofinansowania inwestycji proekologicznych w gminach uzdrowiskowych”. Należy zaznaczyć, że katalog tych możliwości dotyczących nie tylko gmin uzdrowiskowych jest bardzo szeroki, a Fundusz wychodzi naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów tworząc programy adresowane do konkretnych odbiorców, w ramach których można pozyskać dofinansowanie szczegółowych zadań, jak podłączenie do instalacji kanalizacyjnej końcowego odbiorcy czy wymianę pieców w domach prywatnych.

Ostatnia, trzecia część tematyczna konferencji dotyczyła produktu lokalnego, a dokładnie produktów spożywczych. Rozpoczął ją radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Zbigniew Szczygieł, jako przedstawiciel Klastra Wołowina Sudecka, mówiąc o stopniowym rozwoju hodowli mięsnych ras bydła na ziemi kłodzkiej i perspektywach powiększenia stad, a także o nowych formach zbytu mięsa wołowego.

Paweł Czyszczoń, Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich Województwa Dolnośląskiego przedstawił „Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Dolnego Śląska”, międzynarodowy sposób promocji produktów lokalnych, w którym duże znaczenie ma województwo dolnośląskie i ziemia kłodzka. Prelekcja dotyczyła m.in. zasad certyfikacji produktów i włączania producentów, przetwórców i sprzedawców do sieci, a także korzyści wynikających ze wspólnej promocji w kraju i za granicą.

Na zakończenie Zbigniew Dąbrowski z Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu mówił o „Roli produktów tradycyjnych i regionalnych w rozwoju obszarów wiejskich”. Przedstawił m.in. zakres wsparcia oferowanego przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, istniejące stowarzyszenia i lokalne grupy zrzeszające producentów produktu regionalnego oraz unijne systemy jakości żywności.

W dyskusji głos zabrali radny Powiatu Kłodzkiego Adam Łącki, jako prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej przedstawiając plany stworzenia mobilnej miniatury ziemi kłodzkiej, Zbigniew Piotrowicz, prezes Uzdrowiska Lądek-Długopole zaznaczając konieczność wytwarzania pamiątek regionalnych, Wojciech Heliński ze Stowarzyszenia Fundus Glacensis proponujący szersze pojęcie produktu lokalnego, w którym takim produktem są ważne imprezy ściągające na ziemię kłodzką tysiące gości oraz Bartosz Małek, dyrektor Parku Narodowego Gór Stołowych, który podkreślił, że podstawą zrównoważonego rozwoju jest ochrona przyrody i jej zasobów.

Starosta Maciej Awiżeń zamkną część oficjalną, dziękując wszystkim za przybycie i aktywny udział. Po zakończeniu obrad chętni uczestnicy konferencji odwiedzili Park Miniatur Minieuroland w Kłodzku.

 

Relacja z konferencji TV Kłodzkiej : http://www.tvklodzka.pl/zrownowazony-rozwoj-ziemi-klodzkiej/

171010_Zrównoważony Rozwój Ziemi Kłodzkiej

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 12 październikaa 2017 10:35

Data publikacji: 12 październikaa 2017 10:35

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju
Mobilny Informator Samorządowy
WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)
Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?

Hymn do Ziemi Kłodzkiej

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, a w przypadku dalszych problemów pobierz najnowszy odtwarzacz Flash

Adobe Flash Player

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013