Jesteś tutaj:

artykuły

Nabór na wolne stanowisko ds. weryfikacji wyników prac geodezyjnych

23 lutego 2018 15:19

STAROSTA KŁODZKI

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

stanowisko ds. weryfikacji wyników prac geodezyjnych

w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Kłodzku

 

 

Czytaj więcej ...

więcej

FUZJA Domów Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie i Ścinawce Dolnej stała się faktem.

22 lutego 2018 16:16

Fot. Strona z Kroniki DPS Nowa Ruda, wykonana przez podopiecznych.

 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego otrzymał pozytywną decyzję od Wojewody Dolnośląskiego, w sprawie połączenia i dalszego wspólnego funkcjonowania wspomnianych DPS-ów.                                  

W grudniu 2017 roku, zgodnie z procedurą Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie połączenia tych dwóch jednostek organizacyjnych. Od 15 lutego 2018 mamy do czynienia z Domem Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie jako jednostka wiodąca, natomiast DPS w Ścinawce Dolnej stanowi Oddział DPS-u w Nowej Rudzie.

Należy wspomnieć, że DPS w Nowej Rudzie zajmuje się osobami przewlekle somatycznie chorymi, w chwili obecnej w tym DPS-ie przebywa 85 mieszkańców. Natomiast Oddział w Ścinawce pod swoją opieką ma osoby przewlekle chore psychicznie i obecnie pod opieką jest 96 mieszkańców.

W czwartek 22 lutego 2018 roku, w Nowej Rudzie miało miejsce spotkanie, wieńczące proces połączenia dwóch Domów Pomocy Społecznej.

W spotkaniu uczestniczyli:

Maciej Awiżeń - starosta kłodzki, Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk - wicestarosta kłodzki, Jacek Kubicki - dyrektor kłodzkiego PCPR, Danuta Liszewska - z-ca dyrektora PCPR oraz Emilia Bogusiewicz - dyrektor DPS Nowa Ruda wraz z pracownikami połączonych placówek.

Od lewej: Maciej Awiżeń - starosta kłodzki, Emilia Bogusiewicz - dyrektor DPS Nowa Ruda, Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk - wicestarosta kłodzki, Jacek Kubicki - dyrektor PCPR, Danuta Liszewska - z-ca dyrektora PCPR, Bogumił Zwardoń z-ca dyrektora DPS.

Czytaj więcej ...

więcej

Nabór na stanowisko Dyrektora Domu pomocy Społecznej w Szczytnej

22 lutego 2018 12:31

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza nabór na stanowisko 

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej

 

 1. 1.    Wymagania niezbędne:

 

a)       posiadanie obywatelstwa polskiego,

b)      posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,

c)       ukończony 18 rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d)      niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,

e)      nieposzlakowana opinia,

f)        wykształcenie wyższe,

g)       5-letni staż pracy, w tym 3 lata w pomocy społecznej,

h)      specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej.

 

Czytaj więcej ...

więcej

Karta Rodzinka II w 2018

21 lutego 2018 14:30

W Kłodzku 50% zniżki otrzymają rodziny, które wystąpią o kartę zniżkową.

Na zdjęciu od Lewej : Maciej Awiżeń - Starosta Powiatu Kłodzkiego, Elżbieta Żytyńska - Prezes PKS w Kłodzku S.A, Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk - Wicestarosta Powiatu Kłodzkiego, Jacek Kubicki - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.

Dzisiejsze podpisanie umowy trójstronnej pomiędzy PKS w Kłodzku S.A. , PCPR-em w Kłodzku orazPowiatem Kłodzkim, jest kontynuacją zeszłorocznej akcji która odniosła duży sukces.

Czytaj więcej...

więcej

Wojewoda Dolnośląski ogłasza Alert Poziomu I o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub poziomu docelowego zanieczyszczeń

20 lutego 2018 14:16

Na podstawie powiadomienia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Nr 01/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. Wojewoda Dolnośląski ogłasza Alert Poziomu I o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub poziomu docelowego zanieczyszczeń.

 

więcej

PCPR REALIZUJE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ "SIŁĄ DZIECKA JEST RODZINA"

15 lutego 2018 15:19

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku realizuje w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. projekt pn.: Siłą dziecka jest rodzina, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu oraz wzrost jakości usług wsparcia pieczy zastępczej, w tym dzieci i młodzieży umieszczonej w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka oraz dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego do 14 dzieci, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 8 dzieci, jak również zwiększenie ilości miejsc świadczenia usług w rodzinnej pieczy zastępczej.

Projekt skierowany jest do:

 • osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,
 • dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej,
 • kandydatów na rodziny zastępcze,

z terenu powiatu kłodzkiego.

Projekt zakłada poprawę dostępu oraz wzrost jakości usług specjalistycznego wsparcia poprzez realizację działań m.in.:

 • szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze,
 • szkolenia podnoszące kompetencje osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, w tym superwizje, pomoc prawną, psychologiczną,
 • treningi kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej powyżej 15 r.ż., w tym poradnictwo zawodowe oraz specjalistyczną pomoc,
 • treningi kompetencji umiejętności społecznych dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej poniżej 15 r.ż. w tym socjoterapię oraz specjalistyczną pomoc,
 • poradnictwo oraz działania terapeutyczno-opiekuńcze dla dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych,
 • pomoc koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Projekt zakłada objęcie wsparciem 270 osób (159 kobiet, 111 mężczyzn).

Łączna wartość projektu wynosi 1 998 000 zł. Kwota dofinansowania wynosi 1 898 100 zł,

           w tym:

 • środki Unii Europejskiej: 1 698 300 zł
 • Budżet Państwa: 199 800 zł

 

Czytaj więcej ...

więcej

Wyniki konkursu "Kultura w Powiecie Kłodzkim"

15 lutego 2018 12:26

Zarząd Powiatu Kłodzkiego przyznał dofinansowanie dla instytucji kultury i szkół muzycznych z powiatu kłodzkiego na realizację zadań z zakresu kultury w 2018 r.

Wyniki konkursu w załączeniu.

więcej

Podziękowania od Jurka Owsiaka i Fundacji WOŚP

15 lutego 2018 11:18

Podziękowania dla Starosty i Powiatu Kłodzkiego od Jurka Owsiaka i Fundacji WOŚP za otrzymaną Nagrodę Starosty "Róża Kłodzka 2017" i za wspólne granie z orkiestrą w powiecie kłodzkim.

Miło nam bardzo  
Orkiestra zawsze może na nas liczyć.

 

więcej

4. nabór w Interreg Europa - ostatni konkurs w programie na lata 2014 - 2020

15 lutego 2018 08:29

Przygotuj się do 4. naboru w Interreg Europa! Weź udział w forum Europe, let’s cooperate!

Aby umożliwić jak najlepsze przygotowanie się do ostatniego konkursu, program Interreg Europa organizuje 22 marca 2018 roku w Brukseli 4. międzyregionalne forum współpracy - Europe, let’s cooperate! https://www.interregeurope.eu/europecooperates2018/

Forum będzie stanowiło także doskonałą okazję do nawiązywania kontaktów z zagranicznymi instytucjami i poszukiwania partnerów do współpracy w ramach projektów. Można będzie także bezpośrednio konsultować się z ekspertami ze Wspólnego Sekretariatu programu Interreg Europa.    

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem Forum, w którym znajdą Państwo informacje na temat:

 •  planowanych sesji tematycznych,
 • możliwości zarezerwowania stolika na potrzeby prezentacji własnego pomysłu na projekt,
 • jak dołączyć się do konsorcjum partnerskiego.    

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/documents/2018-agenda-_europecooperates.pdf

Czwarty, ostatni nabór wniosków Interreg Europa jest planowany w okresie maj - czerwiec 2018 roku. Dokładną datę poznamy po spotkaniu Komitetu Monitorującego w połowie marca. Pakiet dla aplikantów zostanie udostępniony w kwietniu 2018 roku.

W Polsce informacji na temat programu udziela Krajowy Punkt Kontaktowy - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Departament Współpracy Terytorialnej, Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej, osoba do kontaktu: Anna Stol, Anna.Stol@mr.gov.pl,
tel. 32 253 90 08.

Informacje o programie Interreg Europa po polsku:
http://www.ewt.gov.pl/

http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj-o-programach/programy-europejskiej-wspolpracy-terytorialnej/interreg-europa/

więcej

Subskrybuj wiadomości z tego działu

Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Kalendarium

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP

Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju
Mobilny Informator Samorządowy
WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)
Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?

Hymn do Ziemi Kłodzkiej

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, a w przypadku dalszych problemów pobierz najnowszy odtwarzacz Flash

Adobe Flash Player

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013