Jesteś tutaj:

artykuły

STAROSTA KŁODZKI ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy stanowisko ds. prowadzenia i obsługi powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

14 majaa 2018 13:04

STAROSTA KŁODZKI

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 

stanowisko ds. prowadzenia i obsługi powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego

w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Kłodzku

 

  1. 1.       Wymagania niezbędne:

a)       posiadanie obywatelstwa polskiego,

b)      posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,

c)       ukończony 18 rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d)      niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,

e)      nieposzlakowana opinia,

f)        wykształcenie wyższe.

Zobacz Szczegóły :

http://www.bip.powiat.klodzko.pl/index.php?n=i&id=12838&akcja=info&menu=260#tresc_main

więcej

Poprawa transgranicznej dostępności pogranicza polsko czeskiego w obrębie Gór Stołowych” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

14 majaa 2018 12:29

 

Powiat Kłodzki wspólnie z Krajem Kralowohradeckim realizuje projekt pn.: „Poprawa transgranicznej dostępności pogranicza polsko czeskiego w obrębie Gór Stołowych” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału turystycznego obszaru pogranicza polsko czeskiego (Powiatu Kłodzkiego oraz Kraju Kralowohradeckiego) oraz zwiększenie jego odwiedzalności przez turystów (szczególnie ludności polskiej i czeskiej). Osiągnięcie tego celu w dalszej perspektywie prowadzić będzie do zdynamizowania wzrostu społeczno-gospodarczego pogranicza oraz ograniczania negatywnych zjawisk na rynku pracy.  

Po polskiej stronie granicy przedmiotem realizacji projektu jest modernizacja dróg powiatowych:

-         nr 3241D Łężyce – Duszniki Zdrój,

-         nr 3242D Łężyce – Złotno – Szczytna,

-         nr 3333D Granica Państwa – Ostra Góra - Karłów.

W ramach inwestycji zostanie wzmocniona istniejąca konstrukcja jezdni wraz z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej, odwodnieniem drogi oraz budową urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery ochronne). Ze względu na fakt, iż drogi są stosunkowo wąskie, konieczne są miejscowe uzupełnienia poboczy. Ponadto, zakres przedsięwzięcia obejmuje również łagodzenie łuków, co umożliwi swobodny przejazd pojazdom oraz poprawi widoczność na łukach poziomych i pionowych. Po przebudowie drogi uzyskają nośność 80 kN/oś.

Planowany termin zakończenia prac: listopad 2019 r.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych „DROGMOST” Sp. z o. o. w Kłodzku.

więcej

Szansa na przywrócenie górnictwa w Powiecie Kłodzkim. Szykują się nowe miejsca pracy 2018

14 majaa 2018 12:19

Szansa na przywrócenie górnictwa w Powiecie Kłodzkim. Szykują się nowe miejsca pracy.

Starostwo Powiatowe w Kłodzku informuje, że Firma Nexano Minerals Sp. Z o.o. z siedzibą w Katowicach, na podstawie umowy z dnia 26 kwietnia 2018r. zawartą ze Skarbem Państwa w którego imieniu wystąpił Minister Środowiska, otrzymała koncesjena wydobycie węgla kamiennego ze złoża HEDDI II położonego w Ścinawce Średniej na terenie gminy Radków - Dolnośląskie Zagłębie Węglowe (Koncesja Nr 1/2018 Ministerstwo Środowiska z dn. 26.04.2018). Obszar wydobycia będzie obejmował powierzchnie 0,44 km2. W projekcie zagospodarowania złoża węgla kamiennego Heddi II ustalono zasoby węgla kamiennego wg stanu na 31 grudnia 2015 r. gdzie, przemysłowe zasoby węgla kamiennego wynoszą : 320 973 tony a nieprzemysłowe zasoby węgla kamiennego wynoszą : 610 814 ton. Dopuszcza się możliwość zmiany tych zasobów. Koncesja została udzielona do dnia 31 grudnia 2025 r. Firma Nexano wg. koncesji, powinna rozpocząć wydobycie węgla nie później jak 12 miesięcy od daty jej wydania. Jest spora szansa na powrót wspaniałych tradycji górniczych do naszego powiatu, tak jak to miało miejsce do końca lat 90 ubiegłego wieku w Nowa Ruda Nowa Ruda - Słupiec.
Linki: 
https://krs-pobierz.pl/nexano-minerals-i5410654 
https://mojepanstwo.pl/nexano-minerals

więcej

Jak ochronić seniorów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi lub zwyczajnie przed przestępstwami_2018

14 majaa 2018 11:26

Jak ochronić seniorów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi lub zwyczajnie przed przestępstwami ??

 

Z takim zagadnieniem 08 maja 2018 r. Rzecznika Konsumentów w Kłodzku wystąpił w siedzibie Komendy Powiatowej Policji na spotkaniu z Komendantami i Dzielnicowymi z terenu Powiatu Kłodzkiego. Intencją tego spotkania było nawiązanie współpracy pomiędzy policją i Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w celu podjęcia wspólnych działań dotyczących ochrony seniorów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi lub zwyczajnie przestępstwami. Szczególnie obiecująco jawi się możliwość współpracy na polu edukacyjnym czy wymianie informacji o możliwych zagrożeniach związanych z działaniem nieuczciwych sprzedawców. 
Ochrona seniorów jest poważnym wyzwaniem dla organów i instytucji tworzących system ochrony konsumenckiej w Polsce. W swej codziennej działalności rzecznicy konsumentów w całej Polsce spotykają się z osobami starszymi, które padły ofiarą nieuczciwych praktyk rynkowych. Otrzymują oni od rzeczników konsumentów pomoc prawną i wsparcie psychiczne, ale niemniej ważne jest, by zostały podjęte działania prewencyjne, w tym edukacyjne zakrojone na szeroką skalę. Dlatego wsparcie policji jako partnera w walce z oszukańczym procederem pokazów, prezentacji, wykładów, sponsorowanych pielgrzymek, wycieczek, spotkań w sanatoriach jest dobrze zapowiadającym się projektem.

więcej

Wojskowe oznakowanie na drogach krajowych

12 majaa 2018 20:26

W związku z międzynarodowym ćwiczeniem wojskowym w dniach od 1 maja do 17 czerwca 2018 r., wybrane obiekty mostowe w ciągu dróg krajowych, zostaną oznakowane dodatkowymi znakami dla kierujących pojazdami wojskowymi - znaki wojskowe klasyfikacji obciążenia (klasy MLC).

źródło: GDDKiA we Wrocławiu
Danuta Trojan
12-05-2018

więcej

Szkolenie "Active shooter" - Zieleniec 2018

10 majaa 2018 13:33

W dniach 7-8 maja 2018 r. w Ośrodku Wypoczynkowym Absolwent w Zieleńcu odbyło się szkolenie „Zagrożenie terrorystyczne „active shooter” - profilaktyka i prewencja oraz podstawy reagowania” zorganizowane dla służb, inspekcji i straży z terenu powiatu kłodzkiego oraz samorządowców z województwa dolnośląskiego.

Było to kolejne z cyklu szkoleń dotyczących zagrożeń oraz zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony ludności, organizowanych od 2003 roku przez Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kłodzku we współpracy z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim oraz ekspertami zewnętrznymi zajmującymi się szeroko pojętym bezpieczeństwem.

W tym roku wsparcie merytoryczne zapewnili eksperci z Collegium Civitas w Warszawie oraz z  jednostki NATO Force Integration Unit z Bydgoszczy.

więcej

Nowy sprzęt informatyczny trafił do powiatowych szkół

10 majaa 2018 11:45

Pozyskaliśmy gigantyczne dofinansowanie, łączna wartość to blisko 1,8 mln złotych na zakup sprzętu do nauki w powiatowych szkołach.

Symbolicznego przekazania sprzętu komputerowego uczniom i nauczycielom w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku, dokonali  przedstawiciele zarządu powiatu kłodzkiego - starosta Maciej Awiżeń wraz z członkiem zarządu Kazimierzem Drożdżem w obecności pani Bożeny Czak dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Kłodzku.

W dzisiejszych czasach sprawne pozyskiwanie środków z funduszy europejskich, daje ogromną szansę na rozwój w każdym obszarze. Dlatego starania zarządu powiatu kłodzkiego skupione były na pozyskaniu środków unijnych i wykorzystaniu ich w oświacie.

Mamy też świadomość, że pomoc unijna i dofinansowania kiedyś się skończą. Dlatego teraz mocno o nie zabiegamy. Finalizujemy dwa projekty z rekordowym budżetem, blisko 1,8 mln zł. na zakup sprzętu informatycznego do naszych powiatowych szkół. Projekty realizowane są przez Wydział Oświaty.

Od lewej: Kazimierz Drożdż członek zarządu powiatu, Bożena Czak dyrektor L.O. w Kłodzku, Maciej Awiżeń starosta kłodzki

Czytaj więcej:

więcej

Trwa przebudowa drogi powiatowej Spalona - Bystrzyca Kł.

09 majaa 2018 15:27

Trwa przebudowa drogi powiatowej na odcinku Spalona - Bystrzyca Kł.
W chwili obecnej układana jest pierwsza warstwa nawierzchni asfaltowej, pomiędzy Nową Bystrzycą a Spaloną. Zadanie realizowane jest w ramach projektu transgranicznego pn. „Poprawa dostępności transportowej Gór Orlickich i Bystrzyckich”.
Projekt rozpoczął się w roku ubiegłym i będzie trwał do 2019 roku. W tym roku zostanie przebudowana droga na obszarze pozamiejskim, natomiast w przyszłym roku prace będą prowadzone w samej Bystrzycy Kł., gdzie oprócz nawierzchni, będą odbudowywane chodniki oraz kanalizacja deszczowa - informuje o bieżących działaniach, członek zarządu powiatu kłodzkiego Piotr Marchewka.

więcej

Szkolenie antyterrorystyczne dla służb z powiatu kłodzkiego maj 2018

08 majaa 2018 13:30

W Zieleńcu w hotelu ABSOLWENT wystartowało zorganizowane przez starostwo powiatowe pod patronatem Starosty Kłodzkiego Maciej Awiżeń, specjalistyczne szkolenie antyterorystyczne dla służb mundurowych. Szkolenie odbywa się pod okiem najlepszych specjalistów w Polsce. Najnowsze sposoby zwalczania zagrożeń terrorystcznych oraz metody zapobiegania ich powstawaniu. Gościmy na szkoleniu przedstawicieli sił NATO w tym żołnierzy amerykańskich.

Czytaj więcej...


więcej

Subskrybuj wiadomości z tego działu

Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Kalendarium

27

2018-04-27
POLANICKA MAJÓWKA

Szereg wydarzeń o charakterze rozrywkowym, sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym rozgrywających...

2018-05-31Zjazd Polaniczan

2018-05-31Koncert Ani Rusowicz Muszla Koncertowa

2018-06-01Dni Kudowy-Zdrój

Pełne kalendarium

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju
Mobilny Informator Samorządowy
WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)
Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?

Hymn do Ziemi Kłodzkiej

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, a w przypadku dalszych problemów pobierz najnowszy odtwarzacz Flash

Adobe Flash Player

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013