Jesteś tutaj:

artykuły

STANOWISKO ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO W SPRAWIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZYTNEJ – dotyczące publikacji na portalu DOBA.PL z dnia 15.01.2019

21 stycznia 2019 13:05

Zarząd Powiatu Kłodzkiego czuje się w obowiązku odnieść się do informacji ( https://doba.pl/dkl/artykul/oswiadczenie-fundacji-zamek-lesna-skala-dot-sytuacji-zamku-w-szczytnej-i-funkcjonujacego-tam-dps-u/18392/15 ) przedstawionych przez Fundację Zamek Leśna Skała opublikowanej 15 stycznia 2019 r. na portalu internetowym doba pl.

Zarząd odnosząc się do informacji Fundacji postanowił przedstawić całą historię związaną z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Zamku w Szczytnej.

Dom opieki dla osób niepełnosprawnych intelektualnie ( wówczas dzieci ) działał w Zamku od lat 50-tych,  po zmianie ustrojowej, czego konsekwencją było w 1999 r. powstanie samorządów terytorialnych, powstaje Powiat Kłodzki.

Powiat zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym ma wpisane w swoje działania jako zadanie własne prowadzenie Domów Pomocy Społecznej. W wyniku czego Powiat Kłodzki został organem prowadzącym DPS w Szczytnej.

Kolejnym etapem w przedmiotowej sprawie było wydanie decyzji przez Wojewodę Dolnośląskiego,   w której stwierdza, że z dniem 1 stycznia 1999 r. mienie Skarbu Państwa będące we władaniu Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej, staje się mieniem Powiatu Kłodzkiego.

Mając prawo własności do Zamku, Powiat Kłodzki realizuje swoje zadania i z pełnym zaangażowaniem kontynuuje działalność Dom Pomocy Społecznej w Zamku. DPS w Szczytnej zapewniał byt i opiekę ponad 100 mieszkańcom niepełnosprawnym intelektualnie, którzy mieszkali na Zamku od najmłodszych lat.

Prawo własności Powiatu Kłodzkiego do nieruchomości w Szczytnej  zmienia się w roku 2006 r.  kiedy to na mocy orzeczenia Komisja Majątkowa odbiera prawo własności powiatowi i przekazuje Zgromadzeniu Misjonarzy Świętej Rodziny. Od wydanego orzeczenia nie przysługiwało odwołanie.

Dzisiaj Fundacja informuje o 12-letnim zmaganiu się Misjonarzy z problemami wynikającymi

z posiadania Zamku w Szczytnej.

Chcemy zwrócić uwagę, że to niczym nie przymuszone, z własnej woli Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny złożyło wniosek do Komisji Majątkowej o nabycie praw własności Zamku w Szczytnej.

Zgromadzenie miało świadomość oraz wiedzę jakie działanie jest prowadzone w Zamku, mianowicie, że funkcjonuje tu stale od lat 50-tych Dom Pomocy Społecznej dla 110 osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Zarząd podjął wszelkie możliwe działania, żeby utrzymać funkcjonowanie DPS - w Szczytnej na Zamku bądź w innej lokalizacji.

Władze Powiatu w przedstawionym Komunikacie w dniu 04 stycznia 2019 r. już odnosił się do stawianych zarzutów złego stanu obiektu, w którym jest prowadzony DPS w Zamku.

Podkreślamy, że zarzuty są bezpodstawne.

Z pełną konsekwencją podtrzymujemy stanowisko, że w DPS są spełnione warunki dla mieszkańców na  poziomie obowiązujących standardów.

Uważamy, że powielane zarzuty o złym stanie obiektu stanowią jedynie pretekst i chęć wywarcia presji, żeby powiat przystał na narzucone warunki przez Fundację.

Na to nie ma zgody.

 Fundacja przedstawiła swoje oczekiwania co do płatności za poddzierżawę obiektu - wyceniła je na 144 tys. zł/ miesięcznie (20 zł./m2)  netto za m-c, za użytkowanie obiektu.

Uważamy, że kwota zaproponowana przez Fundacje jest ogromnie zawyżona, nieadekwatna do panujących realiów.

Dlatego powiat Kłodzki zlecił operat szacunkowy, który określa stawkę rynkową dzierżawy na kwotę 10,26 zł/m2.

21.01.2019r. Zarząd Powiatu wysłał do Fundacji jednostronnie podpisaną umowę dzierżawy na obiekt z uwzględnieniem  stawki z operatu oraz faktycznej powierzchni Zamku.

Zarzucana rzekoma niechęć  Zarządu Powiatu Kłodzkiego do budowania przez Inwestora nowego DPS-u jest też nieprawdziwa. Zaproponowano inwestorowi, wybudowanie budynku DPS-u na własny koszt a Zarząd Powiatu zgodnie z obowiązującymi procedurami może rozpisać nabór ofert na dzierżawę nowo wybudowanego DPS. Takie stanowisko zostało przedstawione Fundacji na spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Kłodzku 3 stycznia 2019 r. oraz w piśmie z 10 stycznia 2019 r.

Władze Fundacji na tą propozycję nie przystały.

Apelujemy zatem do Fundacji o pilne zawarcie umowy poddzierżawy na czas konieczny do relokacji mieszkańców Domu, wyrażając przekonanie, że dobro drugiego człowieka jest dla Fundacji wartością nadrzędną.

więcej

VI TARGI EDUKACYJNE W KŁODZKIM LICEUM

21 stycznia 2019 08:24

VI Targi Edukacyjne dla Maturzystów w I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KŁODZKU.
Jak co roku maturzyści z naszego powiatu mogli ponownie wybierać w bogatej ofercie edukacyjnej z Dolnego Śląska, województwa opolskiego a nawet lubuskiego. Z pewnością wielu tegorocznych abiturientów, będzie miało spory orzech do zgryzienia w kwestii tak bogatego wyboru dla swojej przyszłej ścieżki edukacyjnej. Jednym z najbardziej obleganych punktów informacyjnych okazał się punkt Uniwersytetu Wrocławskiego.

Targi zostały zorganizowane m.in. pod patronatem Starosty Kłodzkiego - Macieja Awiżenia.
Powiat Kłodzki podczas targów reprezentowała Pani Dyrektor Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Kłodzku - Anetta Kościuk, która osobiście zapoznała się z każda ofertą i podziękowała przedstawicielom wszystkich Szkół Wyższych uczestniczących w targach za przybycie do Kłodzka.

Od lewej: Anetta Kościuk - Dyrektor Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Kłodzku,  Bożena Czak - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku: I Liceum Ogólnoksztłcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego, Powiatowe Gimnazjum Dwujęzyczne

Czytaj więcej...

więcej

BUDŻET OBYWATELSKI 2019- WYNIKI PAŃSTWA GŁOSOWANIA

15 stycznia 2019 15:20

To właśnie po raz pierwszy w ramach Budżetu Obywatelskiego, Państwo sami napisaliście własne projekty. W wyniku głosowania przez mieszkańców na najciekawsze z nich, powiat kłodzki sfinansuje pierwsze dziesięć, które zdobyły najwięcej głosów.

Oto lista wybranych przez Państwa projektów do sfinansowania :

 

 

PROJEKTY KTÓRE ZDOBYŁY NAJWIĘCEJ PAŃSTWA GŁOSÓW:

Lista zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego  powiatu kłodzkiego na rok 2019

Nr

Tytuł zadania

Miejsce realizacji 
zadania

Szacunkowy koszt realizacji zadania

Liczba oddanych 
głosów ważnych

Decyzja
Zarządu Powiatu Kłodzkiego

1

2

3

4

5

6

9

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kłodzkiego poprzez doposażenie jednostki OSP w Nowej Rudzie-Słupiec

Nowa Ruda-Słupiec

14000

808

zatwierdzony 
do realizacji

15

Poprawa bazy sportowej LUKS Czermna poprzez zakup i montaż bramek piłkarskich

Kudowa-Zdrój

10000

708

zatwierdzony 
do realizacji

18

Remont i modernizacja łazienek na oddziale dziecięcym  Szpitala SPZOZ Kłodzko

Szpital Kłodzko

15000

568

zatwierdzony 
do realizacji

16

Poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kłodzkiego dzięki doposażeniu OSP w Bożkowie w kamerę termowizyjną

Gmina Kłodzko, Nowa Ruda, Radków, miasto Nowa Ruda

15000

508

zatwierdzony 
do realizacji

22

Rozruszajmy powiat kłodzki

Hala przy ZSP Bystrzyca Kłodzka

12980

506

zatwierdzony 
do realizacji

17

Remont i modernizacja łazienek na oddziale wewnętrznym SPZOZ Kłodzko

Szpital Kłodzko

15000

433

zatwierdzony 
do realizacji

8

Poprawa Efektywności działań strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie-Słupiec poprzez modernizację środków łączności

Nowa Ruda-Słupiec

14000

410

zatwierdzony 
do realizacji

11

Rozbudowa infrastruktury przy boisku sportowym w Starym Waliszowie

Stary Waliszów

15000

381

zatwierdzony 
do realizacji

13

Kraina Małych Odkrywców

Lewin Kłodzki

15000

357

zatwierdzony 
do realizacji

24

Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół Społecznych

Chocieszów

15000

342

zatwierdzony 
do realizacji

więcej

STOP MOWIE NIENAWIŚCI - SPOTKANIE Z DYREKTORAMI POWIATOWYCH SZKÓŁ W STAROSTWIE

15 stycznia 2019 15:13

W obliczu wielkiej tragedii jaka miała miejsce w Gdańsku, gdzie doszło do morderczej napaści na bezbronnego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, Zarząd Powiatu Kłodzkiego wyraża głębokie współczucie i wielki żal oraz łączy się w głębokim smutku z jego rodziną oraz bliskimi.

Jednocześnie wicestarosta powiatu kłodzkiego zwołała w trybie pilnym spotkanie z dyrektorami szkół średnich w celu zmobilizowania dyrektorów do wprowadzenia do końca stycznia br. na lekcje wychowawcze tematów poświęconych – mowie nienawiści i wynikających z niej zagrożeń.

Czytaj więcej:

        

Na zdjęciu od lewej: Wicestarosta Kłodzki, dyrektor Wydziału Oświaty, dyrektorzy powiatowych szkół średnich.

więcej

PAMIĘCI PAWŁA ADAMOWICZA PREZYDENTA GDAŃSKA

14 stycznia 2019 18:27

W obliczu tej niewyobrażalnej tragedii, która dotknęła nas wszystkich i w tak niespodziewany i barbarzyński sposób przerwała życie Pana Prezydenta Pawła Adamowicza, łączymy się wszyscy w głębokim smutku z jego rodziną oraz bliskimi. Władze Powiatu Kłodzkiego, składają wyrazy współczucia i wielkiego żalu.

 Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

 

więcej

Doroczna Nagroda Starosty Róża Kłodzka 2018 – znamy nominowanych

08 stycznia 2019 11:55

Kapituła Dorocznej Nagrody Starosty Róża Kłodzka 2018 nominowała do tego wyróżnienia następujące osoby i organizacje:

 

 

 

 

 

 

w kategorii Gmina roku

Gmina Miejska Nowa Ruda

Gmina Międzylesie

Gmina Miejska Kłodzko

w kategorii Pracodawca

Ruben Skrzypiec ProfilLine

Firma Matplast sp. z o.o.

Umicore Autocat Poland sp. z o.o.

w kategorii Wydarzenie lub produkt promocyjny

Oktober Festung

Obchody jubileuszu 800-lecia Wambierzyc

I piknik lotniczy na lądowisku w Starym Wielisławiu

w kategorii  Inwestycja

Przedszkole z oddziałem żłobkowym w Lądku-Zdroju

Ścieżka rowerowa Nowa Ruda - Nowa Ruda - Słupiec

Ujęcie wód podziemnych 8z w Kłodzku

w kategorii Kultura

Międzynarodowy Festiwal Tańca im. Olgi Sawickiej

Andrzej Wziątek

Festiwal Literatury „Góry Literatury”

w kategorii Sport

Robert Nowicki

Piotr Herzog

Mateusz Gamrot

w kategorii Społecznik

Teresa Maria Fereżyńska

Justyna Michalska

Teresa Ludwin

w kategorii Osobowość

Joanna Kraj-Plenkiewicz

Zygmunt Byrski

Irena Klimaszewska

Laureatów „Róży Kłodzkiej 2018” poznamy podczas uroczystości dnia 28 stycznia 2019 r.

więcej

KOMUNIKAT ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO ODNOŚNIE SYTUACJI W DPS SZCZYTNA

04 stycznia 2019 14:39

KOMUNIKAT ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO

ODNOŚNIE DPS-u w SZCZYTNEJ

 

 

W związku z komunikatem jaki pojawił się w kościołach w Szczytnej tj.: w Kościele św. Jana Chrzciciela i w Kościele Matki Bożej Królowej Pokoju, gdzie została odczytana informacja przekazana przez Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny dotycząca funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej na Zamku w Szczytnej, Zarząd Powiatu Kłodzkiego przedstawia stanowisko w rzeczonej sprawie.

Nieprawdziwa jest informacja o złym stanie technicznym DPS-u na Zamku w Szczytnej, jak również bezpodstawny jest zarzut, że budynek nie spełnia standardów w zakresie zgodności z przepisami w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki przeznaczone do świadczenia pomocy społecznej.

Powiat Kłodzki oświadcza, że DPS w Szczytnej posiada wszystkie aktualne pozwolenia na prowadzenie placówki DPS-u w  ww.  nieruchomości.

W budynku przeprowadzane były wszystkie okresowe kontrole, a przeprowadzane czynności kontrolne potwierdziły, że Dom spełnia wszelkie wymagane ustawą warunki, zawarte w Wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2018 roku.

Również Sąd Rejonowy w Kłodzku w Sprawozdaniu z kontroli przeprowadzonej  22 listopada 2018 roku  w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej stwierdził:

„Przeprowadzona kontrola nie wykazała uchybień w funkcjonowaniu DPS w Szczytnej.  Placówka zapewnia swoim podopiecznym bezpieczne i godne warunki do życia. Działalność placówki ocenia się pozytywnie”.   

Informujemy, że Powiat Kłodzki podczas trwania umowy dzierżawy,  przeznaczył  na bieżące remonty oraz dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych i zniesienie barier architektonicznych ponad milion złotych.

Pomimo wielokrotnych starań oraz kierowanych pism przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego do Zgromadzenia Misjonarzy ze stanowiskiem i wolą kontynuacji umowy dzierżawy na ww. nieruchomość, decyzją Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, nie została przedłużona umowa dzierżawy Zamku Powiatowi Kłodzkiemu.

Umowa dzierżawy obowiązywała do 31.12.2018 r.

W tym samym dniu Zarząd Powiatu Kłodzkiego otrzymał informację drogą mailową, że Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny 28.12.2018 r. podpisało umowę dzierżawy z nowym podmiotem jakim jest  Fundacja Zamek Leśna Skała.

Z wyciągu umowy dzierżawy jaki otrzymał Zarząd Powiatu Kłodzkiego wynika, że nieruchomość od tej chwili będzie przeznaczona na cele turystyczne i promocyjne,  a nie na dalsze funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej dla 110 mieszkańców niepełnosprawnych intelektualnie.

Informacja Zgromadzenia Misjonarzy, że pojawił się inwestor z zamiarem wybudowania nowego obiektu do prowadzenia DPS-u dla Powiatu Kłodzkiego nie ma realnego wymiaru, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Powiat nie ma możliwości podpisania jakiejkolwiek umowy z wykonawcą, przedsiębiorstwem bez procedury przetargowej i zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ostatecznie Powiat Kłodzki przedstawił pisemną ofertę Fundacji na poddzierżawienie ww. nieruchomości na dalsze funkcjonowanie DPS-u. 

 

 

więcej

Konkurs "Kultura w powiecie kłodzkim" dla instytucji i szkół muzycznych

31 grudnia 2018 09:54

Zarząd Powiatu Kłodzkiego dnia 21 grudnia 2018 r. podjął uchwałę o ogłoszeniu Konkursu "Kultura w powiecie kłodzkim" na zadania z zakresu kultury realizowane przez instytucje kultury i szkoły muzyczne z terenu powiatu kłodzkiego w roku 2019. Termin składania wniosków od 7 do 31 stycznia 2019 r.

Regulamin, wzór oferty i wzór sprawozdania w załączeniu oraz w BIP w zakładce Konkursy.

więcej

Informacja grudniowa

28 grudnia 2018 12:33

Krótsza praca urzędu Starostwa Powiatowego w Kłodzku wraz z o/z w Bystrzycy Kł. i Nowej Rudzie.
W dniu 31 grudnia 2018 r. (poniedziałek) urząd czynny będzie od godz. 7.30 do 14.00

więcej

Subskrybuj wiadomości z tego działu

Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Transmisje sesji

Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju
Mobilny Informator Samorządowy
WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty

Hymn do Ziemi Kłodzkiej

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, a w przypadku dalszych problemów pobierz najnowszy odtwarzacz Flash

Adobe Flash Player

Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013