aktualności

Dramatyczna sytuacja "Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku

12 lipca 2019 09:17

RZĄDZIE ZAPŁAĆ ZA LECZENIE LUDZI ! 

Na VI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w czerwcu, została podjęta uchwała przez Radę Powiatu Kłodzkiego,

która przyjmuje sprawozdanie finansowe z działalności „Zespołu Opieki Zdrowotnej” Kłodzko za rok 2018 r.

Sprawozdanie niesie informację o stracie w ZOZ Kłodzko, która sięga 7 mln 903 tys. zł.

MIESZKAŃCY ZAPYTAJĄ - SKĄD TAKA STRATA ?

Musicie Państwo wiedzieć, że KONTRAKT Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA NIE POKRYWA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI NASZEGO SZPITALA POWIATOWEGO !

Czytaj więcej: 

więcej

Wyjazdy studyjne w ramach projektu "Otwarte drogi pogranicza"

18 lipca 2019 14:44

"Otwarte drogi pogranicza” to realizowany przez Powiat Kłodzki polsko-czeski projekt, którego celem jest promocja atrakcji turystycznych zlokalizowanych w pobliżu wyremontowanych z projektu Interreg V-A Republika Czeska-Polska dróg. Partnerami projektu po czeskiej stronie granicy są: kraj hradecki i Organizacja Turystyczna Czechy Wschodnie.

W ramach projektu na przełomie czerwca i lipca odbyły się dwa wyjazdy studyjne dla pracowników urzędów, punktów informacji turystycznej, instytucji oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, prowadzących polsko-czeską współpracę oraz obsługujących turystów odwiedzających pogranicze.

W dniach 25-26 czerwca grupa polska wyjechała do Czech.

Grupa czeska odwiedziła Polskę w dniach 9-10 lipca.

więcej

Bezpieczny Senior na Drodze

17 lipca 2019 11:20

Akcja organizowana jest przez Ministerstwo Infrastruktury i Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Partnerem strategicznym akcji jest Policja. W tym roku spotkania z seniorami odbędą się     w 94 miejscowościach na terenie całej Polski. Celem akcji jest uświadamianie kierowców, rowerzystów    i pieszych 60+, jak zgodnie z zasadami - prawidłowo i bezpiecznie poruszać się po drodze, w jaki sposób stosować elementy odblaskowe i dlaczego są one tak ważne oraz jak sprawność psychofizyczna (która z wiekiem jest coraz słabsza), ma wpływ na zdolność kierowania autem, rowerem, ale również na korzystanie z drogi jako pieszego. 

Lokalni policjanci i eksperci ruchu drogowego poruszą zagadnienia związane z bezpieczeństwem w danym powiecie oraz podpowiedzą na co zwracać szczególną uwagę, by zawsze bezpiecznie dotrzeć do celu. Uczestnicy akcji, którzy przyjadą na rowerach będą mogli zostawić je w serwisie rowerowym, gdzie wykonany zostanie podstawowy, bezpłatny przegląd techniczny roweru oraz jego doposażenie w elementy wyposażenia obowiązkowego, związane z bezpieczeństwem. 

Udział w całym wydarzeniu jest bezpłatny.
Spotkanie w Kłodzku zostało zaplanowane na dzień 14 sierpnia br. w godzinach 9.00-11.00 - część wykładowa + serwis rowerowy  (na zewnątrz budynku).

Wszystkie szczegółowe informacje na temat akcji znajdują się na stronie https://seniornadrodze.pl/.


więcej

XIV Przegląd Zespołów Ludowych Ziem Pogranicznych "Roża Kłodzka"

16 lipca 2019 09:56

Już XIV Prezentacje Zespołów Ludowych Ziem Pogranicznych odbyły się 14 lipca 2019 r. tradycyjnie w skansenie w Kudowie-Pstrążnej. W ramach konkursu wystąpiło 12 zespołów ludowych z ziemi kłodzkiej.

Zapowiedzią dobrej zabawy był fantastyczny wieczorny koncert w przeddzień imprezy. W sobotę 13 lipca w parku zdrojowym w Kudowie-Zdroju przy wielkim aplauzie zgromadzonej publiczności wystąpili laureaci I nagrody na ubiegłorocznym przeglądzie czyli zespół Woliborzanki z Woliborza.

Niedzielną imprezę w skansenie otworzyli Małgorzata Kanecka, Członek Zarządu Powiatu, Aneta Potoczna, burmistrz Kudowy-Zdroju oraz Marek Biernacki, Dyrektor Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Pstrążnej. Organizatorami imprezy są Starostwo Powiatowe w Kłodzku, Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - skansen w Pstrążnej i Urząd Miejski w Kudowie-Zdroju.

W tym roku pierwszą nagrodę wyśpiewały Słowianki z Bierkowic, drugie miejsce otrzymały Katarzynki ze Ścinawki Górnej, a trzecie debiutujące na Przeglądzie Sokolanki z Sokolca. Dzikowianki z Dzikowca otrzymały nagrodę za najwierniejszy tradycji strój regionalny. Z kolei publiczność najwięcej głosów oddała na młody zespół Śpiewanki ze Starego Wielisławia.

więcej

Laureaci Konkursu Zielony Powiat Kłodzki odebrali nagrody

15 lipca 2019 14:55

Konkurs pn. „Zielony Powiat Kłodzki” na najlepiej funkcjonujące gospodarstwo agroturystyczne w powiecie kłodzkim w 2019, współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku oraz Dolnośląską Izbę Rolniczą we Wrocławiu, został rozstrzygnięty. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się podczas XIV Przeglądu Zespołów Ludowych Ziem Pogranicznych w skansenie w Pstrążnej 14 lipca 2019 r. Przedstawiciele nagrodzonych i wyróżnionych gospodarstw odebrali gratulacje, pamiątkowe plakiety i nagrody rzeczowe z rąk Małgorzaty Kaneckiej, Nieetatowego Członka Zarządu Powiatu Kłodzkiego oraz Elżbiety Ulatowskiej i Romana Jaszczyszyna reprezentujących Dolnośląska Izbę Rolniczą we Wrocławiu.

więcej

Budżet Obywatelski 2020

12 lipca 2019 10:46

Kolejna edycja  Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego

 

Rada Powiatu Kłodzkiego podczas sesji w dniu 26 czerwca 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego powiatu kłodzkiego na rok 2020.

To już kolejna (druga edycja) Budżetu Obywatelskiego realizowana przez Powiat Kłodzki.

Budżet obywatelski stanowi wydzieloną część budżetu, o której przeznaczeniu decydują mieszkańcy. W 2020 roku kwota przeznaczona z budżetu Powiatu Kłodzkiego na Budżet Obywatelski wynosi 150 000 zł.

W ramach budżetu obywatelskiego będą realizowane projekty dotyczące wszystkich spraw, które mieszczą się w kompetencjach powiatu. Zadania zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego będą realizowane na obszarze powiatu kłodzkiego i mają służyć jego mieszkańcom.

Zgodnie z zasadami koszt jednego zgłoszonego zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego musi być większy niż 5 000 zł i nie może przekroczyć 15 000 zł. Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego może zgłaszać każdy mieszkaniec powiatu kłodzkiego, który w momencie składania wniosku ma ukończone 18 lat, a także organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z siedzibą na terenie powiatu kłodzkiego. Składanie propozycji zadań możliwe będzie w dniach od 1 sierpnia 2019 r. do 22 sierpnia 2019 r.

Propozycje zadań, które pozytywnie przejdą etap weryfikacji formalnej przekazane zostaną pod głosowanie mieszkańcom powiatu kłodzkiego. Głosowanie odbędzie się w dniach od 30 września 2019 r. do 31 października 2019 r.

Za wybrane do realizacji uznane zostaną zadania, które uzyskały największą liczbę ważnych głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski.

Szczegóły dotyczące budżetu obywatelskiego zamieszczone zostały na stronach: www.powiat.klodzko.pl, www.bip.powiat.klodzko.pl

więcej

Budżet Obywatelski Powiatu Kłodzkiego na rok 2020

12 lipca 2019 10:45

 

Czytaj więcej: 

więcej

WYNIKI MATUR 2019

11 lipca 2019 15:02

WYNIKI Z EGZAMINÓW MATURALNYCH

W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT KŁODZKI 

Nasze szkoły ponadgimnazjalne osiągnęły następującą zdawalność:

Ogółem w szkołach powiatowych:                        82,6 %

Licea powiatowe:                                                    87,8 %

Technika powiatowe:                                                63 %  

Najlepszy wynik wśród szkół powiatowych osiągnął  kłodzki „Chrobry”  95,5 % następnie,  z równie dobrym wynikiem uplasowało się Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie z wynikiem 89,1%.

Kolejne nasze szkoły osiągnęły następujące wyniki:

ZSP Nr 1 Kłodzko:                          LO - 78,9%; Technikum - 62,1%

ZSP Bystrzyca Kłodzka:                72,4 %

NST Nowa Ruda:                           68,2%

RST Polanica-Zdrój:                       58,6%

KSP Kłodzko:                                 53,6%

Wyniki mogą ulec zmianie po egzaminach poprawkowych, które są zaplanowane w sierpniu br.

Wyniki zdawalności w województwie dolnośląskim:

Ogółem: 78,5%;

Licea: 86 %;  

Technika: 66%

W odniesieniu do wyników w województwie dolnośląskim możemy mówić o bardzo dobrych wynikach zdawalności w naszych szkołach.

Maturzystom gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji swoich planów edukacyjnych,

nauczycielom dziękujemy za dobre  nauczanie.  

więcej

KOMUNIKAT STAROSTY KŁODZKIEGO

09 lipca 2019 08:13

Komunikat Starosty Kłodzkiego w sprawie zagrożenia pożarowego w lasach na terenie powiatu kłodzkiego.

więcej

Projekty unijne

DProjekty unijne

Rządowe centrum legislacji

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego


Monitor Polski


Dziennik Ustaw

Przeczytaj treść ponownie

Wirtualny spacer po urzędzie
Uwaga!
Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności
Transmisje sesji

Budżet obywatelski
Interreg V-A Republika czeska
Rezerwuj kolejkę

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

Ankieta satysfakcji pacjenta
Strategia
Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju
Mobilny Informator Samorządowy
WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty

Hymn do Ziemi Kłodzkiej

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, a w przypadku dalszych problemów pobierz najnowszy odtwarzacz Flash

Adobe Flash Player

Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Copyright © Powiat Kłodzki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Net P.C.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013