aktualności

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BIAŁEJ LASKI- obchody w PZN w Kłodzku

17 październikaa 2019 08:53

Niemałym zaskoczeniem dla Macieja Awiżenia - Starosty Kłodzkiego Maciej Awiżeń oraz Michała Piszko - Burmistrza Miasta Kłodzka Michał Piszko Burmistrz Miasta Kłodzka , okazała się dzisiejsza uroczystość " z niespodzianką " zorganizowana przez Polski Związek Niewidomych oddział w Kłodzku z okazji obchodzonego na całym świcie - Międzynarodowego Dnia Białej Laski. 

Czytaj więcej...

więcej

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM

17 październikaa 2019 08:42

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, jak co roku, zostały przyznane nagrody Starosty Kłodzkiego, dla nauczycieli i dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Kłodzki.

W tym roku wyróżnionych zostało 16 pedagogów.

Podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, listy gratulacyjne wyróżnionym nauczycielom, wręczała Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk - Wicestarosta Kłodzki wraz
z Piotrem Marchewką - Członkiem Zarządu Powiatu i Anettą Kościuk - dyrektor Wydziału Oświaty.

Wyróżnionym nauczycielom złożono podziękowania za trud i zaangażowanie w pracy pedagogiczno-wychowawczej oraz za wkład w rozwój i edukację naszej młodzieży.

Wyróżnieni :

Czytaj więcej...

więcej

Turystyka i praca - lepsza przyszłość dla ziemi kłodzkiej - zapraszamy na konferencję

15 październikaa 2019 08:40

Do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką wydarzenia: właścicieli i pracowników obiektów i atrakcji turystycznych, informacji turystycznych, biur podróży,  samorządowców, przewodników, itp. Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 21.10.2019 r. - tel 74 8657508. Program w załączeniu.

więcej

KOMUNIKAT STAROSTY KŁODZKIEGO - o obowiązku zawiadamiania o zbyciu pojazdu

14 październikaa 2019 08:18

KOMUNIKAT

Starosta Kłodzki  Maciej Awiżeń

informuje, że zgodnie z  art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) 

                                                                 

od stycznia 2020 r.

     będą nakładane karty pieniężne

w wysokości od 200 do 1000 zł

za niedopełnienie obowiązku:  zawiadomienia Starosty w terminie nieprzekraczającym 30 dni o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego.

 

      (art.78 ust.2. pkt 1 ustawy prawo o ruchu drogowym),

 

 zarejestrowania pojazdu używanego sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej w terminie 30 dni od dnia  jego sprowadzenia (art.71 ust.7 ustawy prawo o ruchu drogowym).

W związku z powyższym apeluję do mieszkańców powiatu kłodzkiego o dopilnowanie w/w obowiązku do 31 grudnia 2019 r., jak również przestrzeganie terminów ustawowych  od nowego roku.

więcej

Bezpłatne Szkolenie w zakresie e-recepty, e-skierowania oraz Internetowego Konta Pacjenta

11 październikaa 2019 14:15

Informujemy, iż w dniu 25.10.2019r. o godz. 11:00 oraz 14:00 (godzina do wyboru) w Starostwie Powiatowym Kłodzko  ul. Okrzei 1 (sala obrad Rady Powiatu Kłodzkiego nr 109) odbędzie się BEZPŁATNE szkolenie w zakresie e-recepty, e-skierowania oraz Internetowego Konta Pacjenta pacjent.gov.pl .

Na szkolenie serdecznie zapraszamy lekarzy, personel medyczny a także przedstawicieli placówek medycznych.

W trakcie spotkania oraz po nim możliwe będzie potwierdzenie Profilu Zaufanego, umożliwiającego korzystanie z wielu usług administracji publicznej, w tym z Internetowego Konta Pacjenta.

Link do złożenia wniosku o Profil Zaufany https://pz.gov.pl/pz/register

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie Państwa udziału  w terminie do 24.10.2019 poprzez rejestrację na stronie: https://szkolenia-ezdrowie.csioz.gov.pl/

więcej

LITERACKA NAGRODA NOBLA DLA OLGI TOKARCZUK

10 październikaa 2019 13:38

Wybitna pisarka, mieszkanka Krajanowa - miejscowości k/Nowej Rudy, Olga Tokarczuk, otrzymała literacką nagrodę Nobla. Jeszcze kilka dni wcześniej odebrała Odznakę Honorową : Zasłużony dla Powiatu Kłodzkiego z rąk Macieja Awiżenia - Starosty Kłodzkiego. Jesteśmy dumni i gratulujemy tej najwyższej światowej nagrody w dziedzinie literatury !!!

więcej

Konsultacje społeczne „Programu współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”

09 październikaa 2019 12:38

OGŁOSZENIE

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia  24 września 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego -  projektu „Programu współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

W załączeniu uchwała, projekt programu współpracy, ogłoszenie o konsultacjach oraz formularz. Uwagi można zgłaszać od 10 do 25 października 2019 r.

więcej

"Samorząd bez barier" - MSWiA poszukuje partnera projektu

07 październikaa 2019 13:12

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło otwarty nabór partnera do projektu pozakonkursowego pn. „Samorząd bez barier” skierowanego do instytucji posiadających wiedzę i doświadczenie w realizacji działań z zakresu zapewniania dostępności oraz wspierania osób z niepełnosprawnościami.

Ogłoszenie wraz z załącznikami dostępne jest pod poniższym linkiem:

https://www.gov.pl/web/mswia/otwarty-nabor-na-partnera-do-projektu-pozakonkursowego-partnerskiego-samorzad-bez-barier

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 października 2019 roku.

Projekt zakłada dokonanie przeglądu dotychczas istniejących w jednostkach samorządu terytorialnego procedur w zakresie zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz wdrożenie wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych analiz w wybranych 30 JST, a także zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych, opracowanie materiałów i przeprowadzenie szkoleń dedykowanych dla wybranych pracowników JST objętych wsparciem (w tym dla koordynatorów dostępności w urzędzie). Szczegółowe informacje na temat zakresu wsparcia znajdują się w załączniku nr 4 do ogłoszenia.

 

więcej

Projekty unijne

DProjekty unijne

Rządowe centrum legislacji

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego


Monitor Polski


Dziennik Ustaw

Przeczytaj treść ponownie

Wirtualny spacer po urzędzie
Uwaga!
Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności
Transmisje sesji

Budżet obywatelski
Interreg V-A Republika czeska
Rezerwuj kolejkę

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

Konkurs "Róża Kłodzka 2019"
Ankieta satysfakcji pacjenta
Strategia
WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty
Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Copyright © Powiat Kłodzki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Net P.C.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013