aktualności

INFORMACJA STAROSTY KŁODZKIEGO PO SPOTKANIU Z PRACOWNIKAMI MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII W KŁODZKU

14 lutego 2020 14:42

W nawiązaniu do spotkania z pracownikami Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kłodzku, Starosta Kłodzki, informuje o podjętych działaniach w celu dalszego funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kłodzku.

Istniejący MOS w Kłodzku, na chwilę obecną funkcjonuje w dwóch budynkach tj.:  w Kłodzku przy ul. Rajskiej 1 oraz w Krosnowicach. Budynek, w którym funkcjonuje MOS w Kłodzku przy ul. Rajskiej 1,  jest po generalnym remoncie i spełnia wszystkie wymogi z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. Na dostosowanie tego budynku do wymaganych standardów w rozporządzeniu, Powiat Kłodzki zainwestował  2,8 mln zł. (1,5 to środki własne powiatu oraz 1,3 mln zł.  pozyskana dotacja). Budynek jest w pełni wystandaryzowany i stanowi własność powiatu.

Problem dotyczy budynku w Krosnowicach, który nie spełnia wymaganych warunków wg rozporządzenia, a koszt remontu dostosowujący budynek w Krosnowicach do wymaganych standardów szacowany jest na ponad  1 mln zł. Powiat Kłodzki nie posiada takich środków finansowych na wykonanie tak kosztownego remontu.

Co więcej budynek w Krosnowicach nie należy do powiatu, jest własnością  Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka z siedzibą w Ołdrzychowicach Kłodzkich, i zainwestowanie tak dużych środków finansowych, w nie swoją własność nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

Zakup budynku od Zgromadzenia oraz jego remont nie jest możliwy, ponieważ aktualnie z tym samym Zgromadzeniem, Zarząd Powiatu Kłodzkiego negocjuje odkupienie budynku w Ścinawce Dolnej, gdzie prowadzony jest Dom Pomocy Społecznej dla 96 mieszkańców. Negocjacje są na końcowym etapie i niosą za sobą zobowiązania finansowe. Dlatego Zarząd Powiatu Kłodzkiego podjął decyzję o reorganizacji  MOS w Kłodzku, i przeniesieniu uczniów z budynku z Krosnowic do budynku MOS w Kłodzku. W budynku w Kłodzku zostaną do września br. dostosowane pomieszczenia jeszcze dla 2 oddziałów, co będzie stanowiło zwiększenie o 20 miejsc.

W bieżącym roku szkolnym 2019/20 w MOS Kłodzko w obu budynkach przebywa 84 uczniów, w tym uczniowie klas ostatnich, kończących edukację. Po reorganizacji i przystosowaniu pomieszczeń w kłodzkim MOS zostaną przygotowane miejsca dla 68 podopiecznych. Biorąc pod uwagę,  że Powiat Kłodzki w budżecie ma ograniczone środki oraz szereg zadań do realizacji w innych obszarach, równie ważnych dla mieszkańców powiatu z zakresu: oświaty,  ochrony zdrowia,  opieki społecznej, infrastruktury drogowej, musi prowadzić zrównoważone zarządzenie budżetem i optymalizować koszty. Zarząd uważa, że reorganizacja w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kłodzku jest racjonalnym i zasadnym rozwiązaniem dla dalszego funkcjonowania MOS w Kłodzku. Działanie takie nie jest wynikiem złej woli lecz braku środków. Państwo zleca samorządom coraz więcej zadań, nie gwarantując ich finansowania.

POWIAT KŁODZKI MUSIAŁ DOPŁACIĆ !

W okresie dwóch ostatnich lat ( 2018, 2019 r.) dopłaty jakie dokonał Powiat Kłodzki ze środków własnych do oświaty, do rządowych zadań zleconych (geodezji, komunikacji)  oraz do służby zdrowia daje łącznie kwotę 20 mln zł.

 

więcej

Wyniki konkursu "Kultura w powiecie kłodzkim"

12 lutego 2020 12:51

Zarząd Powiatu Kłodzkiego rozstrzygnął dnia 4 lutego 2020 r. Konkurs ofert dla instytucji kultury i szkół muzycznych z terenu powiatu kłodzkiego na zadania w 2020 r. "Kultura w powiecie kłodzkim".

Uchwała

Wyniki

więcej

Prace nad projektem „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowych oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2021 rok"

06 lutego 2020 11:17

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku do zgłaszania do 18 lutego br. swoich propozycji do Programu za mocą formularza dołączonego w załączniku.

więcej

UROCZYSTA GALA WRĘCZENIA RÓŻ KŁODZKICH 2019 - ZAKOŃCZONA

31 stycznia 2020 17:08

W piątek, 31 stycznia br. w  Auli im. Arnoszta w kłodzkim Liceum Ogólnokształcącym podczas Noworocznego Spotkania Powiatu Kłodzkiego, zostały wręczone doroczne nagrody Starosty Kłodzkiego „Róże Kłodzkie 2019”. 

Spotkanie Noworoczne to czas podsumowań oraz przedstawienia planów na najbliższe lata.Również czas podziękowań i życzeń dla wszystkich, z którymi Powiat Kłodzki współpracuje.W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście: nominowani do nagrody, parlamentarzyści, samorządowcy, przedsiębiorcy, ludzie ze świata kultury....

 

Zobacz więcej...

więcej

Życzenia Starosty

27 stycznia 2020 15:16

więcej

INFORMACJA STAROSTY KŁODZKIEGO

13 stycznia 2020 13:59

więcej

INFORMACJA

09 stycznia 2020 14:19

więcej

Projekty unijne

DProjekty unijne

Rządowe centrum legislacji

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego


Monitor Polski


Dziennik Ustaw

Przeczytaj treść ponownie

Wirtualny spacer po urzędzie
Uwaga!
Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności
Transmisje sesji

Budżet obywatelski
Interreg V-A Republika czeska
Rezerwuj kolejkę

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

Konkurs "Róża Kłodzka 2019"

Kalendarium

Brak wydarzeń.

Pełne kalendarium

Ankieta satysfakcji pacjenta
Strategia
WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty
Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Copyright © Powiat Kłodzki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Net P.C.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013