aktualności

Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2019!

18 stycznia 2019 13:38

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2019" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku. Więcej informacji w załączniku.

więcej

Wystawa "Hrabstwo kłodzkie na fotografii" w Gorss-Gerau

17 stycznia 2019 13:25

W ramach współpracy partnerskiej w Starostwie Powiatowym w Groß-Gerau od 7 grudnia 2018 r. do 15 stycznia 2019 r. była prezentowana wystawa promocyjna z polsko-czeskiego projektu „Hrabstwo kłodzkie na fotografii" realizowanego przez Powiat Kłodzki w latach 2013-2014, a dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Głównym celem tej inicjatywy była prezentacja piękna krajobrazu pogranicza polsko-czeskiego uwiecznionego na zdjęciach Tomasza Gmerka i Lubomira Umlaufa. Wystawa spotkała się z ogromnym uznaniem zarówno ze strony lokalnych władz, jak i mieszkańców, co mamy nadzieję w przyszłości zaowocuje zacieśnieniem współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Kłodzkim a Powiatem Groß-Gerau.

więcej

BUDŻET OBYWATELSKI 2019- WYNIKI PAŃSTWA GŁOSOWANIA

15 stycznia 2019 15:20

To właśnie po raz pierwszy w ramach Budżetu Obywatelskiego, Państwo sami napisaliście własne projekty. W wyniku głosowania przez mieszkańców na najciekawsze z nich, powiat kłodzki sfinansuje pierwsze dziesięć, które zdobyły najwięcej głosów.

Oto lista wybranych przez Państwa projektów do sfinansowania :

 

 

PROJEKTY KTÓRE ZDOBYŁY NAJWIĘCEJ PAŃSTWA GŁOSÓW:

Lista zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego  powiatu kłodzkiego na rok 2019

Nr

Tytuł zadania

Miejsce realizacji 
zadania

Szacunkowy koszt realizacji zadania

Liczba oddanych 
głosów ważnych

Decyzja
Zarządu Powiatu Kłodzkiego

1

2

3

4

5

6

9

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kłodzkiego poprzez doposażenie jednostki OSP w Nowej Rudzie-Słupiec

Nowa Ruda-Słupiec

14000

808

zatwierdzony 
do realizacji

15

Poprawa bazy sportowej LUKS Czermna poprzez zakup i montaż bramek piłkarskich

Kudowa-Zdrój

10000

708

zatwierdzony 
do realizacji

18

Remont i modernizacja łazienek na oddziale dziecięcym  Szpitala SPZOZ Kłodzko

Szpital Kłodzko

15000

568

zatwierdzony 
do realizacji

16

Poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kłodzkiego dzięki doposażeniu OSP w Bożkowie w kamerę termowizyjną

Gmina Kłodzko, Nowa Ruda, Radków, miasto Nowa Ruda

15000

508

zatwierdzony 
do realizacji

22

Rozruszajmy powiat kłodzki

Hala przy ZSP Bystrzyca Kłodzka

12980

506

zatwierdzony 
do realizacji

17

Remont i modernizacja łazienek na oddziale wewnętrznym SPZOZ Kłodzko

Szpital Kłodzko

15000

433

zatwierdzony 
do realizacji

8

Poprawa Efektywności działań strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie-Słupiec poprzez modernizację środków łączności

Nowa Ruda-Słupiec

14000

410

zatwierdzony 
do realizacji

11

Rozbudowa infrastruktury przy boisku sportowym w Starym Waliszowie

Stary Waliszów

15000

381

zatwierdzony 
do realizacji

13

Kraina Małych Odkrywców

Lewin Kłodzki

15000

357

zatwierdzony 
do realizacji

24

Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół Społecznych

Chocieszów

15000

342

zatwierdzony 
do realizacji

więcej

STOP MOWIE NIENAWIŚCI - SPOTKANIE Z DYREKTORAMI POWIATOWYCH SZKÓŁ W STAROSTWIE

15 stycznia 2019 15:13

W obliczu wielkiej tragedii jaka miała miejsce w Gdańsku, gdzie doszło do morderczej napaści na bezbronnego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, Zarząd Powiatu Kłodzkiego wyraża głębokie współczucie i wielki żal oraz łączy się w głębokim smutku z jego rodziną oraz bliskimi.

Jednocześnie wicestarosta powiatu kłodzkiego zwołała w trybie pilnym spotkanie z dyrektorami szkół średnich w celu zmobilizowania dyrektorów do wprowadzenia do końca stycznia br. na lekcje wychowawcze tematów poświęconych – mowie nienawiści i wynikających z niej zagrożeń.

Czytaj więcej:

        

Na zdjęciu od lewej: Wicestarosta Kłodzki, dyrektor Wydziału Oświaty, dyrektorzy powiatowych szkół średnich.

więcej

PAMIĘCI PAWŁA ADAMOWICZA PREZYDENTA GDAŃSKA

14 stycznia 2019 18:27

W obliczu tej niewyobrażalnej tragedii, która dotknęła nas wszystkich i w tak niespodziewany i barbarzyński sposób przerwała życie Pana Prezydenta Pawła Adamowicza, łączymy się wszyscy w głębokim smutku z jego rodziną oraz bliskimi. Władze Powiatu Kłodzkiego, składają wyrazy współczucia i wielkiego żalu.

 Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

 

więcej

Doroczna Nagroda Starosty Róża Kłodzka 2018 – znamy nominowanych

08 stycznia 2019 11:55

Kapituła Dorocznej Nagrody Starosty Róża Kłodzka 2018 nominowała do tego wyróżnienia następujące osoby i organizacje:

 

 

 

 

 

 

w kategorii Gmina roku

Gmina Miejska Nowa Ruda

Gmina Międzylesie

Gmina Miejska Kłodzko

w kategorii Pracodawca

Ruben Skrzypiec ProfilLine

Firma Matplast sp. z o.o.

Umicore Autocat Poland sp. z o.o.

w kategorii Wydarzenie lub produkt promocyjny

Oktober Festung

Obchody jubileuszu 800-lecia Wambierzyc

I piknik lotniczy na lądowisku w Starym Wielisławiu

w kategorii  Inwestycja

Przedszkole z oddziałem żłobkowym w Lądku-Zdroju

Ścieżka rowerowa Nowa Ruda - Nowa Ruda - Słupiec

Ujęcie wód podziemnych 8z w Kłodzku

w kategorii Kultura

Międzynarodowy Festiwal Tańca im. Olgi Sawickiej

Andrzej Wziątek

Festiwal Literatury „Góry Literatury”

w kategorii Sport

Robert Nowicki

Piotr Herzog

Mateusz Gamrot

w kategorii Społecznik

Teresa Maria Fereżyńska

Justyna Michalska

Teresa Ludwin

w kategorii Osobowość

Joanna Kraj-Plenkiewicz

Zygmunt Byrski

Irena Klimaszewska

Laureatów „Róży Kłodzkiej 2018” poznamy podczas uroczystości dnia 28 stycznia 2019 r.

więcej

Nowa zakładka dla organizacji OPP na stronie Ministerstwa Finansów

07 stycznia 2019 14:29

W związku z wprowadzeniem od 15 lutego br. przez Krajową Administrację Skarbową usługi Twój e-PIT, Ministerstwo Finansów uruchomiło z dniem 17.12.2018 r. zakładkę dedykowaną OPP.

Nowa zakładka dostępna jest  pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/pit/dla-opp/…

Informacje w zakładce podzielone są na sekcje:

• OPP jako beneficjent 1% - czyli jak przekazać 1% podatku w usłudze Twój e-PIT

• OPP jako płatnik - tj. informacje o zmianach od 1 stycznia 2019 r.

więcej

KOMUNIKAT ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO ODNOŚNIE SYTUACJI W DPS SZCZYTNA

04 stycznia 2019 14:39

KOMUNIKAT ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO

ODNOŚNIE DPS-u w SZCZYTNEJ

 

 

W związku z komunikatem jaki pojawił się w kościołach w Szczytnej tj.: w Kościele św. Jana Chrzciciela i w Kościele Matki Bożej Królowej Pokoju, gdzie została odczytana informacja przekazana przez Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny dotycząca funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej na Zamku w Szczytnej, Zarząd Powiatu Kłodzkiego przedstawia stanowisko w rzeczonej sprawie.

Nieprawdziwa jest informacja o złym stanie technicznym DPS-u na Zamku w Szczytnej, jak również bezpodstawny jest zarzut, że budynek nie spełnia standardów w zakresie zgodności z przepisami w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki przeznaczone do świadczenia pomocy społecznej.

Powiat Kłodzki oświadcza, że DPS w Szczytnej posiada wszystkie aktualne pozwolenia na prowadzenie placówki DPS-u w  ww.  nieruchomości.

W budynku przeprowadzane były wszystkie okresowe kontrole, a przeprowadzane czynności kontrolne potwierdziły, że Dom spełnia wszelkie wymagane ustawą warunki, zawarte w Wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2018 roku.

Również Sąd Rejonowy w Kłodzku w Sprawozdaniu z kontroli przeprowadzonej  22 listopada 2018 roku  w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej stwierdził:

„Przeprowadzona kontrola nie wykazała uchybień w funkcjonowaniu DPS w Szczytnej.  Placówka zapewnia swoim podopiecznym bezpieczne i godne warunki do życia. Działalność placówki ocenia się pozytywnie”.   

Informujemy, że Powiat Kłodzki podczas trwania umowy dzierżawy,  przeznaczył  na bieżące remonty oraz dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych i zniesienie barier architektonicznych ponad milion złotych.

Pomimo wielokrotnych starań oraz kierowanych pism przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego do Zgromadzenia Misjonarzy ze stanowiskiem i wolą kontynuacji umowy dzierżawy na ww. nieruchomość, decyzją Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, nie została przedłużona umowa dzierżawy Zamku Powiatowi Kłodzkiemu.

Umowa dzierżawy obowiązywała do 31.12.2018 r.

W tym samym dniu Zarząd Powiatu Kłodzkiego otrzymał informację drogą mailową, że Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny 28.12.2018 r. podpisało umowę dzierżawy z nowym podmiotem jakim jest  Fundacja Zamek Leśna Skała.

Z wyciągu umowy dzierżawy jaki otrzymał Zarząd Powiatu Kłodzkiego wynika, że nieruchomość od tej chwili będzie przeznaczona na cele turystyczne i promocyjne,  a nie na dalsze funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej dla 110 mieszkańców niepełnosprawnych intelektualnie.

Informacja Zgromadzenia Misjonarzy, że pojawił się inwestor z zamiarem wybudowania nowego obiektu do prowadzenia DPS-u dla Powiatu Kłodzkiego nie ma realnego wymiaru, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Powiat nie ma możliwości podpisania jakiejkolwiek umowy z wykonawcą, przedsiębiorstwem bez procedury przetargowej i zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ostatecznie Powiat Kłodzki przedstawił pisemną ofertę Fundacji na poddzierżawienie ww. nieruchomości na dalsze funkcjonowanie DPS-u. 

 

 

więcej

Konkurs "Kultura w powiecie kłodzkim" dla instytucji i szkół muzycznych

31 grudnia 2018 09:54

Zarząd Powiatu Kłodzkiego dnia 21 grudnia 2018 r. podjął uchwałę o ogłoszeniu Konkursu "Kultura w powiecie kłodzkim" na zadania z zakresu kultury realizowane przez instytucje kultury i szkoły muzyczne z terenu powiatu kłodzkiego w roku 2019. Termin składania wniosków od 7 do 31 stycznia 2019 r.

Regulamin, wzór oferty i wzór sprawozdania w załączeniu oraz w BIP w zakładce Konkursy.

więcej

Projekty unijne

DProjekty unijne

Rządowe centrum legislacji

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego


Monitor Polski


Dziennik Ustaw

Przeczytaj treść ponownie

Wirtualny spacer po urzędzie
Uwaga!
Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności
Transmisje sesji

Rezerwuj kolejkę
Budżet obywatelski
Ankieta satysfakcji pacjenta
Strategia

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju
Mobilny Informator Samorządowy
WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty

Hymn do Ziemi Kłodzkiej

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, a w przypadku dalszych problemów pobierz najnowszy odtwarzacz Flash

Adobe Flash Player

Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013