aktualności

Odebranie Promesy

17 majaa 2019 14:33

Dnia 17 maja, w Ośrodku Kultury w Niemczy, odbyło się uroczyste przekazanie umów w zakresie dofinansowania inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Nabór wniosków był przeprowadzony w roku 2018.

Wsparcie otrzymało 11 gmin i 1 powiat z Dolnego Śląska.
Powiat Kłodzko otrzymał dofinansowanie na przebudowę odcinka drogi powiatowej tj. od ronda do strefy ekonomicznej w Jaszkowej Dolnej w kierunku Marcinowa.
Promesę odebrał członek Zarządu Ryszard Niebieszczański.

Wartość całego zadania to kwota ponad 1,1 mln zł., dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, to kwota 557 tys. zł. a pozostały wkład własny pokryje Powiat Kłodzki i Gmina Wiejska Kłodzko.

Zadanie będzie polegało na poszerzeniu pasa drogi jezdni na odcinku 400 m tak, żeby mogły swobodnie poruszać się samochody ciężarowe, dowożące produkty do firm działających na strefie ekonomicznej, również na celu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa dojeżdżających pracowników do strefy oraz okolicznych mieszkańców.

więcej

18 RAJD ROWEROWY CYKLO GLACENSIS POGRANICZA POLSKO-CZESKIEGO

17 majaa 2019 13:37

Ruszył rajd rowerowy pogranicza polsko-czeskiego.
Słowa wsparcia, zagrzewające do współzawodnictwa przekazał członek zarządu Piotr Marchewka. Życzył uczestnikom rajdu, zdrowej rywalizacji, bezpiecznej i „szerokiej” drogi.
Uczestników z Kłodzka wystartowało ponad 35 osób - jako Grupa „kłodzka”.

                    

Czytaj więcej:

więcej

Ćwiczenia z ewakuacji PŚDS w Kłodzku

17 majaa 2019 13:25

Dziś, odbyły się ĆWICZENIA Z EWAKUACJI osób niepełnosprawnych, podopiecznych Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.

Z uwagi na wagę tematu, zostały podjęte działania w celu zorganizowania ćwiczeń ewakuacyjnych osób niepełnosprawnych.
Na prośbę pani kierownik Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy oraz pani prezes Sudeckiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego zorganizował we współpracy z Powiatową Komendą Straży Pożarnej, Powiatową Komendą Policji, Strażą Miejską, Wyższą Szkoła Medyczną w Kłodzku, kłodzkim Zespołem Opieki Zdrowotnej, ćwiczenia ewakuacyjne osób niepełnosprawnych przebywających w placówce. 

 

Czytaj więcej:

więcej

I ŚWIĘTO SŁUŻB MUNDUROWYCH W KŁODZKU 2019

13 majaa 2019 11:30

10 maja 2019 r. na kłodzkim Rynku celebrowaliśmy I Święto Służb Mundurowych oraz Święto 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej.

W obchodach udział wzięli przedstawiciele wszystkich służb mundurowych, Wicestarosta Kłodzki Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk, Członek Zarządu Piotr Marchewka, Burmistrz Kłodzka Michał Piszko, Wójt Gminy Kłodzko Zbigniew Tur, zaproszeni goście, dzieci , młodzież oraz mieszkańcy Kłodzka.

W natłoku obowiązków znalazła czas na wspólne świętowanie z „mundurowymi” przedstawicielka parlamentu, Posłanka na Sejm RP Monika Wielichowska, która zawsze docenia i jest pełna uznania dla działań służb mundurowych na rzecz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Dzisiejsze święto to także dzień podsumowań, a co za tym idzie, przekazano podziękowania oraz wręczono odznaczenia i nagrody dla najbardziej zaangażowanych w służbie.

Na upamiętnienie I Święta Służb Mundurowych zostały wybite okolicznościowe medale.
Medale zostały wręczone osobom zasłużonym oraz tym , które przyczyniły się do tego, że I Święto Służb Mundurowych mogło się odbyć .

Jak wspomniała pani dowódca 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej ppłk Izabela Wlizło, „… mam nadzieję, że wspólne święto służb mundurowych wpisze się na stałe w kalendarz lokalnych uroczystości .”

Z okazji dzisiejszego święta, życzymy Wszystkim Służbom Mundurowym spokojnej pracy oraz ogromnej satysfakcji ze służby Ojczyźnie.

                                       

Wicestarosta Kłodzki : Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk odbiera pamiątkowy medal okolicznościowy z okazji święta.

Zobacz więcej...

więcej

CYKLO GLACENSIS coraz bliżej

10 majaa 2019 13:31

CYKLO GLACENSIS coraz bliżej - serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w 18 już polsko - czeskim rajdzie rowerowym. Tym razem jedziemy do Oleśnice v Orlickich horach, gdzie w schronisku Cihalka odbędzie się wieczór integracyjny.

Grupa „kłodzka” wyrusza 17 maja o godz. 9,00 ze skweru pod mostem św. Jana - będzie podstawiony samochód na plecaki i torby, koszulki można już odbierać jak zwykle u kolegi Andrzeja.

Do pobrania karta zgłoszeniowa

więcej

OBCHODY NARODOWEGO DNIA ZWYCIĘSTWA W KŁODZKU 2019

08 majaa 2019 14:20

Obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa są niezwykle ważne dla upamiętnienia ofiar, jakie Polska i Polacy ponieśli w czasie II wojny światowej, dla uczczenia pamięci milionów Polaków, którzy stracili życie w czasie tego największego w dziejach konfliktu oraz żołnierzy polskich walczących na wielu frontach. 74 lata temu, 8 maja 1945 r. Niemcy podpisały bezwarunkową kapitulację, która kończyła trwającą od 1 września 1939 r. wojnę w Europie.

II wojna światowa to największy i najbardziej krwawy konflikt zbrojny w historii.W czasie wojny Polska poniosła największe straty, zginęło około 6 milionów obywateli.
Nasze siły zbrojne uczestniczyły w większości kampanii wojennych i bitew II wojny światowej. 
Dzisiaj jest ten szczególny dzień, w którym oddajemy hołd wszystkim ofiarom tamtych wydarzeń.

 

Zobacz więcej...

więcej

Pomoc dla przedsiębiorców w programie Early Warning Europe

08 majaa 2019 10:24

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Fundacją Firmy Rodzinne realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu COSME, pn.: „Early Warning Europe”. W ramach projektu, doświadczeni konsultanci i mentorzy świadczą bezpłatne usługi dla przedsiębiorców, którzy przechodzą trudności w prowadzeniu swojego biznesu lub szukają pomysłu na dalszy rozwój.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie www.parp.gov.pl/ewe, lub dzwoniąc bezpośrednio na infolinię projektu pod numer 664 316 709.

więcej

NEGATYWNE STANOWISKO ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO

07 majaa 2019 15:20

W odniesieniu do informacji zawartych w piśmie sygn. akt WR.JRP.541.14.2019.KP.1905 z dnia 30 kwietnia 2019 r., dotyczących realizacji zadań PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu odnośnie poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na Ziemi Kłodzkiej, a w szczególności „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. Analiza możliwości zwiększenia retencji powodziowej w Kotlinie Kłodzkiej”, Zarząd Powiatu Kłodzkiego wyraża zaniepokojenie obecnymi działaniami w terenie prowadzonymi przez RZGW we Wrocławiu oraz firmę SWECO, stanowiącą wsparcie techniczne RZGW.

Projekt koncepcji budowy 9 suchych zbiorników przeciwpowodziowych przedstawiony na spotkaniu w Kłodzku w dniu 22 marca 2019 r., przez zespół projektowy SWECO oraz przedstawicieli RZGW we Wrocławiu, wywołał dezinformację w zakresie faktycznych potrzeb lokalnej społeczności co do ochrony przeciwpowodziowej, oburzenie w odniesieniu do pominięcia aspektów dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków oraz sprzeciw władz gmin i miast, wobec pominięcia analizy ekonomicznej związanej z inwestycjami infrastrukturalnymi na terenie gmin powiatu kłodzkiego, wykonanymi w ostatnich latach, a także uzasadnione obawy mieszkańców przed przymusowym wysiedleniem.

Informacje zebrane przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego z gmin oraz poszczególnych miejscowości objętych „Projektem Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. Analiza możliwości zwiększenia retencji powodziowej w Kotlinie Kłodzkiej”, jednoznacznie przemawiają w chwili obecnej za negatywnym zaopiniowaniem przez władze Powiatu Kłodzkiego zaproponowanej koncepcji budowy zbiorników przeciwpowodziowych oraz wskazują, że równie negatywny jest odbiór społeczeństwa lokalnego.

Przedstawiając powyższe, jednocześnie prosimy o bieżące informowanie o decyzjach podejmowanych przez PGW WP RZGW we Wrocławiu odnośnie ewentualnej budowy zbiorników przeciwpowodziowych na terenie powiatu kłodzkiego.

więcej

BUDŻET OBYWATELSKI – MAMY JUŻ PIERWSZE ZNAKOMITE EFEKTY

07 majaa 2019 15:14

W tym roku Zarząd Powiatu Kłodzkiego po raz pierwszy ogłosił konkurs na najlepsze projekty obywatelskie, które zostaną sfinansowane przez powiat w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019.

Na wszystkie przysłane do nas projekty, mieszkańcy powiatu mieli możliwość zagłosować osobiście i
najlepsze projekty zostały wyłonione w Państwa głosowaniu. W chwili obecnej mamy zaszczyt przedstawić pierwsze trzy projekty, które zostały już zrealizowane.

Przedstawiciele zarządu powiatu w składzie Wicestarosta Kłodzki - Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk, Etatowy członek Zarządu - Piotr Marchewka, Członek Zarządu Powiatu - Ryszard Niebieszczanski , wybrali się na symboliczne przekazanie zakupionego w ramach tych projektów specjalistycznego sprzętu, przeznaczonego jako wyposażenie do dwóch jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej - OSP w Bożkowie oraz do jednostki OSP w Nowej Rudzie-Słupcu.

Czytaj więcej....

więcej

NOWE ATRAKCYJNE HORYZONTY EDUKACYJNE DLA NASZYCH UCZNIÓW W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

07 majaa 2019 08:29

Kreowanie i aktywny rozwój nowoczesnego szkolnictwa zawodowego oraz propagowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych w systemie kształcenia zawodowego, to cel nad którym Zarząd Powiatu Kłodzkiego pracuje i stale go rozwija poprzez inicjowanie nowych form współpracy pomiędzy naszymi szkołami powiatowymi a sektorem prywatnym.

W związku z tym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Bystrzycy Kłodzkiej, odbyło się podpisanie Listu Intencyjnego, pomiędzy dyrektor szkoły Panią Dorotą Łakucewicz Dorota Łakucewicz , a organem prowadzącym szkołę, czyli Powiatem Kłodzkim reprezentowanym przez Wicestarostę Kłodzkiego - Panią Małgorzatę Jędrzejewską - Skrzypczyk Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk , Etatowego Członka Zarządu Powiatu - Piotra Marchewkę i Dyrektor Wydziału Oświaty - Panią Anettę Kościuk
a Prezesem Zarządu P.P.U.H TAMIR Spółka z o.o. - Tadeuszem Krywulcem.

Dzięki nowo nawiązanej współpracy szkoły z drukarnią TAMIR......czytaj więciej

więcej

Projekty unijne

DProjekty unijne

Rządowe centrum legislacji

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego


Monitor Polski


Dziennik Ustaw

Przeczytaj treść ponownie

Wirtualny spacer po urzędzie
Uwaga!
Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności
Transmisje sesji

Budżet obywatelski
Rezerwuj kolejkę

Ankieta satysfakcji pacjenta

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

Strategia
Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju
Mobilny Informator Samorządowy
WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty

Hymn do Ziemi Kłodzkiej

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, a w przypadku dalszych problemów pobierz najnowszy odtwarzacz Flash

Adobe Flash Player

Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Copyright © Powiat Kłodzki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Net P.C.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013