aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kłodzku

24 majaa 2018 21:50

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, jest Starosta Kłodzki - Maciej Awiżeń, mający siedzibę w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez:

1)      adres e-mail: sekretarz@powiat.klodzko.pl

2)      adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko

3)      tel. 74 865 75 47

więcej

W STAROSTWIE POWSTAŁ KĄCIK DLA NAJMŁODSZYCH :)

25 majaa 2018 08:32

Starostwo Powiatowe w Kłodzku stworzyło kącik dla najmłodszych !
W budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Okrzei 1, powstał kolorowy kącik dla najmłodszych. Wychodząc naprzeciw rodzicom przychodzącym do urzędu z dziećmi, stworzyliśmy miejsce, gdzie pociechy mogą zająć się zabawą. Chcemy w ten sposób uprzyjemnić pobyt najmłodszym, a rodzice, we względnym spokoju, będą mogli załatwić sprawy urzędowe.
Kącik dla maluchów mieści się na parterze w budynku starostwa, w sąsiedztwie Biura Obsługi Klienta i Wydziału Komunikacji i Transportu.
Kącik komisyjnie oddany do użytku po testach przeprowadzonych przez władze powiatu: Maciej Awiżeń starosta kłodzki, Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk wicestarosta kłodzki, Beata Gierlicka kierownik Referatu ds. Kadrowych i Kancelaryjnych.

więcej

Kazimierz Drożdż Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego - Odznaczony

23 majaa 2018 13:58

Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, Kazimierz Drożdż, został doceniony i uhonorowany przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w rządzie PIS Elżbietę Rafalską - odznaką honorową PRIMUS IN AGENDO.

 

Zobacz więcej ...

więcej

Konferencji pt. „Rola Uniwersytetu Trzeciego Wieku w procesie aktywizacji kulturalnej seniorów – kultura i rozwój”

22 majaa 2018 08:20

Wspaniałe spotkanie z aktywnymi seniorami, słuchaczami Uniwersytetów Trzeciego Wieku, odbyło się 21 maja 2018 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie na Konferencji pt. „Rola Uniwersytetu Trzeciego Wieku w procesie aktywizacji kulturalnej seniorów - kultura i rozwój”.
Przybyłych na konferencję gości przywitali współorganizatorzy: pani Karolina Popiel rektor i prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowej Rudzie wraz Wojciechem Kołodziejem dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie.
Również przybyłe delegacje UTW na Ziemię Kłodzką powitała pani Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk wicestarosta kłodzki oraz Tomasz Kiliński burmistrz Nowej Rudy.
Posłankę Monikę Wielichowską reprezentowała pani Marta Muller dyrektor biura poselskiego w Nowej Rudzie.
Na spotkanie przyjechali uczestnicy UTW z Dolnego Śląska:
z Bielawy, z Dzierżoniowa, z Głuszycy, z Kłodzka, z Obornik Śląskich, z Ząbkowic Śl., ze Złotego Stoku oraz gospodarze z Nowej Rudy.

więcej

DiabeDance-2018

21 majaa 2018 12:56

Udało się, rekord we wspólnym tańcu DiabeDance 19 maja 2018 pobity !!!

W tym roku razem DiabeDance tańczyło 175 osób !!!

Już po raz drugi powiat kłodzki w partnerstwie z Galerią Handlową Twierdza Kłodzka, Oddziałem Kardiologicznym w Kłodzku, Centrum Medycznym SALUS w Kłodzku zorganizowali imprezę DiabeDance - tańczymy razem przeciw cukrzycy.

W ubiegłym roku w DiabeDance tańczyło 134 osoby. W tym roku wzięło udział w tańcu o 41 osób więcej. Wzrost zainteresowanych cieszy, cieszy tym bardziej, że temat ważki.

Myślą przewodnią tej imprezy jest edukacja, zwiększenie świadomości wśród mieszkańców powiatu kłodzkiego o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą cukrzyca, czynnikach je wywołujących, poprawa komfortu życia pacjentów z cukrzycą, przełamywanie barier, zapobieganie groźnym powikłaniom cukrzycowym, poprzez właściwą kontrolę, wdrożenie zasad zdrowego odżywiania oraz istoty projektu, czyli zwiększenie aktywności fizycznej.

Czytaj więcej...

więcej

„Na szlaku wspólnego dziedzictwa” - konferencja w Velkich Losinach

18 majaa 2018 15:30

W dniach 16-18 maja br. w Velkich Losinach w Republice Czeskiej odbyła się konferencja, której tematem wiodącym była ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego na przykładzie młynów papierniczych w Velkich Losinach i Dusznikach-Zdroju.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRR za pośrednictwem  Euroregionu Glacensis.

Celem projektu jest zacieśnienie współpracy pomiędzy Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju oraz papiernią w czeskich Velkych Losinach, co w efekcie ma pomóc w staraniach o uzyskanie transgranicznego wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

W trakcie spotkania został odczytany list gratulacyjny Starosty Kłodzkiego, który raz jeszcze zapewnił o wsparciu tego przedsięwzięcia przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego oraz pogratulował organizatorom dotychczasowych osiągnięć. 

Powiat Kłodzki reprezentowały Renata Gajek-Bogusz - dyrektor Wydziału Rozwoju, Promocji i Kultury i Marlena Korczyńska  - inspektor ds. promocji.

więcej

Konferencja inauguracyjna projektu „Czesko-polski Szlak Grzbietowy - część wschodnia” w Pradze

18 majaa 2018 15:19

Konferencja inauguracyjna projektu „Czesko-polski Szlak Grzbietowy - część wschodnia” odbyła się w pięknych wnętrzach Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze 17 maja 2018 r. Wzięli w niej udział przedstawiciele osiemnastu czeskich i polskich partnerów projektu, a także zaproszeni goście. To pierwszy na tak dużą skalę turystyczny projekt realizowany w naszym regionie. Otrzymał dofinansowanie dzięki dobrej koordynacji i współdziałaniu czeskich i polskich jednostek samorządu terytorialnego i stowarzyszeń. Wyrazy uznania dla wieloletniej polsko-czeskiej współpracy, której kolejnym ważnym sukcesem jest realizacja szlaku grzbietowego, wyrazili m.in. senator Lubomír Franc, hetman kraju hradeckiego w latach 2008-2016 oraz poseł i burmistrz Nachodu Jan Birke.

Powiat Kłodzki reprezentowały Łada Ponikowska, koordynator projektu i Marlena Korczyńska. Spotkanie prowadził przedstawiciel lidera projektu Euroregionu Glacensis, główny koordynator Jaroslav Štefek.

więcej

Edubalowy Zawrót Głowy 2018

17 majaa 2018 10:24

Jak połączyć wychowanie fizyczne i naukę ? Odpowiedź na to pytanie znaleźli twórcy programu :

Sprawny Dolnoślązaczek

Jest to projekt mający na celu zachęcenie uczniów klas I-III szkół podstawowych do aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Zapewnimy szkołom innowacyjne i ciekawe scenariusze zajęć, sprzęt sportowy i inne materiały dydaktyczne. Program, opracowany przez Dolnośląski Szkolny Związek Sportowy, spełnia wszelkie wymagania i cele podstawy programowej.

A działanie programu mogli sprawdzić nauczyciele i uczniowie podczas festynu rekreacyjnego z wykorzystaniem piłek eduball "Eduballowy zawrót głowy", który odbył się w Szkole Podstawowej w Wojborzu. Zapraszamy do obejrzenia reportażu Telewizji Kłodzkiej:

 

więcej

XIV EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU "Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych".

15 majaa 2018 12:39

Już po raz 14 odbędzie się powiatowy konkurs pod nazwą „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”. Konkurs organizowany jest przez Starostwo Powiatowe w ramach programu „Odnowa wsi powiatu kłodzkiego” . W tym roku przeznaczono na ten cel 30 tys. złotych. Dofinansowaniu podlegać będą projekty powstające z inicjatywy mieszkańców obszarów wiejskich realizowane przez sołectwa z 9 gmin powiatu kłodzkiego - wiejskich lub miejsko-wiejskich.

 

Czytaj więcej...

więcej

DiabeDance! Tańczymy przeciwko cukrzycy!

15 majaa 2018 10:50

Zapraszamy do uczestnictwa w imprezie, która w tym roku będzie miała charakter zabawy plenerowej.  Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych  a także otrzyma powiatowe gadżety promocyjne, materiały edukacyjne oraz koszulkę w charakterystycznych dla DiabeDance barwach. Czas umilać nam będzie Szkolna Orkiestra Dęta z Hronowa w Czechach.

Serdecznie zapraszamy!

 

więcej

Projekty unijne

DProjekty unijne

Rządowe centrum legislacji

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego


Monitor Polski


Dziennik Ustaw

Przeczytaj treść ponownie

Wirtualny spacer po urzędzie
Uwaga!
Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności
Rezerwuj kolejkę
Dyżury aptek
Ankieta satysfakcji pacjenta
Strategia

Kalendarium

27

2018-04-27
POLANICKA MAJÓWKA

Szereg wydarzeń o charakterze rozrywkowym, sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym rozgrywających...

2018-05-26ŚWIĘTO MIASTA "DNI ŚWIĘTEGO FLORIANA" (Patrona Bystrzycy Kłodzkiej)

2018-05-27Ogólnopolski Dzień Golfa

2018-05-31Zjazd Polaniczan

Pełne kalendarium

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju
Mobilny Informator Samorządowy
WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)
Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?

Hymn do Ziemi Kłodzkiej

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, a w przypadku dalszych problemów pobierz najnowszy odtwarzacz Flash

Adobe Flash Player

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013